Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση ήταν οι κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας για το 2014

• Για το σύνολο του έτους (2014) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης του 0,77%
• Η κινητήριος δύναμη ήταν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
• Η ελληνική οικονομία στο τέλος του 2014 είναι μια πιο «ανοιχτή» οικονομία σε σχέση με το 2013. Δηλαδή, το άθροισμα των εξαγωγών και των εισαγωγών από 63,42% του ΑΕΠ το 2013 αυξήθηκε στο 68,29% του ΑΕΠ το 2014
• Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών για τη Μεταποίηση (PMI) στην Ελλάδα παρέμεινε το Φεβρουάριο κάτω από το κρίσιμο επίπεδο των 50 μονάδων