Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στη συγκεκριμένη έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους ποσοτικούς στόχους και διαθρωτικές μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα για τη 5η επικαιροποίηση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα Σεπτεμβρίου