Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα μελέτη εστιάζει στην εξέλιξη των δίδυμων ελλειμμάτων της Ελλάδας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Κεντρικής Κυβέρνησης τους πρώτους επτά μήνες του τρέχοντος έτους. Επιπροσθέτως, επιχειρεί μια συνοπτική αξιολόγηση των γενικότερων εξελίξεων στην πραγματική οικονομία, βασιζόμενη στα προκαταρτικά στοιχεία των εθνικών λογαριασμών για το δεύτερο τρίμηνο του 2013 (flash Q2 2013 GDP). Οι βασικές επισημάνσεις και εκτιμήσεις της παρούσας μελέτης είναι οι ακόλουθες:
• Η Ελλάδα παραμένει σε τροχιά επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων για το 2013, με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού να υποδεικνύουν σημαντική πιθανότητα επίτευξης πρωτογενούς πλεονάσματος το τρέχον έτος...