Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook (October 2012)

Οι πρόσφατες δραστικές αποφάσεις της ΕΚΤ για την διαχείριση του κινδύνου διάσπασης της ευρωζώνης, η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από πολλές κεντρικές τράπεζες και τα αργά αλλά σταθερά βήματα των Ευρωπαίων πολιτικών προς της εύρεση μιας βιώσιμης λύσης για την κρίση χρέους αναμένεται να επιτρέψουν στην παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί ταχύτερα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους αλλά και το 2013. Οι κυριότεροι κίνδυνοι για την παγκόσμια οικονομία είναι η κρίση χρέους στην ευρωζώνη, η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ και μια απότομη επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης της Κίνας. Θεωρούμε πως ένα πακέτο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για τις αδύναμες χώρες της ευρωζώνης είναι απαραίτητο ώστε να περιορίσει τις επιπτώσεις της δημοσιονομικής προσαρμογής.