Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Global Economic & Market Outlook

Η ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας συνεχίζεται. Ωστόσο, ο ρυθμός της παγκόσμιας ανάπτυξης θα υποχωρήσει ελαφρά το 2011. Οι αναδυόμενες οικονομίες θα συνεχίσουν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας ανάπτυξης. Η περιοριστική νομισματική πολιτική, για την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού, θα αποτελέσει εμπόδιο για την παγκόσμια ανάπτυξη και το διεθνές εμπόριο. Μια ραγδαία αύξηση των τιμών του πετρελαίου, αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη.