Οικονομικές Αναλύσεις | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Οι οικονομικές αναλύσεις της Eurobank σας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθείτε στενά τις χρηματοοικονομικές αγορές, να εντοπίζετε έγκαιρα ευκαιρίες και να λαμβάνετε τις επενδυτικές αποφάσεις σας με περισσότερη γνώση. Θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές, ο οικονομικός Τύπος και μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο τις συμβουλεύονται και αναφέρονται σε αυτές.

Εξειδικευμένη γνώση στη διάθεσή σας

Οι οικονομικές αναλύσεις μας μελετούν σε βάθος και αναλύουν δομικά τα μακροοικονομικά φαινόμενα στην Ελλάδα, σε γεωγραφικές περιφέρειες με ειδικό ενδιαφέρον και σε διεθνές επίπεδο:

Ελληνική Οικονομία

Οικονομική Επιθεώρηση

 • Οικονομία & Αγορές: Αναλύει και ερευνά θέματα που σχετίζονται με την ελληνική και τη διεθνή οικονομία. Εκδίδεται κάθε μήνα.

Οικονομίες Νέας Ευρώπης – Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

 • Regional Economics & Strategy: Μελετά τις κύριες μακροοικονομικές εξελίξεις στις αγορές της Νέας Ευρώπης. Εκδίδεται κάθε μήνα.
 • Emerging Markets Special Focus Reports: Αναλύει ειδικά θέματα επικαιρότητας στις αγορές της Νέας Ευρώπης (Trip Notes).

Διεθνής Οικονομία και Αγορές

 • Global Economic & Market Outlook: Παρακολουθεί τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά και αναλύει τις προοπτικές τους. Εκδίδεται κάθε μήνα.
 • Global Markets Special Focus Reports: Αναλύει ειδικά θέματα επικαιρότητας στην παγκόσμια οικονομία και τις αγορές.
 • Brief Summary of Key Market Developments: Παρακολουθεί τις πρόσφατες εξελίξεις στις αγορές G10 και Νέας Ευρώπης (Κεντρικής & ΝΑ Ευρώπης). Εκδίδεται κάθε ημέρα.

Το μακροοικονομικό think tank της Eurobank

Πίσω από κάθε οικονομική ανάλυση, μελέτη και οικονομικό δελτίο που εκδίδουμε βρίσκεται το μακροοικονομικό think tank της Eurobank: ο Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών.

Τον Τομέα διευθύνει ο Δρ Τάσος Αναστασάτος, Επικεφαλής Οικονομολόγος του Ομίλου Eurobank και Βοηθός Γενικός Διευθυντής της Eurobank. Ο Δρ Αναστασάτος είναι επίσης Ερευνητικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι αναλυτές του think tank είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες με κύρος, που γνωρίζουν σε βάθος τις αγορές:

 • Παρακολουθούν καθημερινά τις παγκόσμιες χρηματαγορές.
 • Αναλύουν τις τρέχουσες εξελίξεις και τα μακροοικονομικά φαινόμενα στις χρηματοοικονομικές αγορές.
 • Εντοπίζουν προοπτικές στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.
 • Παράγουν προβλέψεις για τα μακροοικονομικά μεγέθη.
 • Οργανώνουν επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια για καίρια οικονομικά ζητήματα.

Οι μελέτες που εκδίδουν συμβάλλουν στη διαμόρφωση της άποψης της Eurobank για σημαντικά ζητήματα. Αποτελούν σημείο αναφοράς μας στη χάραξη της επενδυτικής στρατηγικής του Ομίλου Eurobank.

Αναζητήστε τις Οικονομικές Αναλύσεις που σας ενδιαφέρουν.