Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank κάνει ένα καθοριστικό βήμα Open Banking και προσφέρει τη νέα, online πρωτοποριακή υπηρεσία “Account Aggregation”, ώστε οι ιδιώτες χρήστες του e - Banking της Τράπεζας να έχουν στην οθόνη του υπολογιστή τους, τη συνολική εικόνα των υπολοίπων σε καταθετικούς λογαριασμούς και πιστωτικές κάρτες που διατηρούν σε οποιαδήποτε συστημική τράπεζα.

Με την κίνηση αυτή, η Eurobank, προσφέρει στην ελληνική αγορά νέες, αξιόπιστες εφαρμογές, συμβατές με τις προδιαγραφές της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας Πληρωμών “Payment Services Directive – PSD2”, για καινοτόμες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με αυξημένο επίπεδο ασφάλειας για τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναπτύσσει οικοσυστήματα με άλλους παρόχους (FinTech) για να εξασφαλίσει σύγχρονες, πρωτοποριακές υπηρεσίες για τους πελάτες της.

Με την υπηρεσία“Account Aggregation” η Eurobank αξιοποιεί τη finker – one app, all banks, πλατφόρμα διασύνδεσης τραπεζικών συστημάτων και παροχής υπηρεσιών Open Banking της εταιρείας ITBS (IT & Business Systems) και αναπτύσσει τη συνεργασία της με μια νέα ελληνική FinTech εταιρεία. Η παροχή της δυνατότητας στους πελάτες, χρήστες του e – Banking της Eurobank, να βλέπουν μέσα από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Eurobank τις πληροφορίες που αφορούν σε λογαριασμούς και κάρτες όλων των συστημικών τραπεζών, μέσω της υπηρεσίας “Account Aggregation”, είναι μόνο το πρώτο βήμα. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα ακολουθήσουν, σύντομα, επιπλέον δυνατότητες για τους πελάτες της Eurobank, σε περιβάλλον e - Banking και m – Banking με τη διάθεση περισσοτέρων νέων εφαρμογών στον τομέα του FinTech και των πληρωμών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογική ομάδα Finker (FinTech start-up) αναδείχθηκε στον 1ο Διαγωνισμό Beyond Hackathon, που διοργάνωσε η Eurobank το 2016 για τη στήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα δυναμικό παρών στην αφετηρία της νέας εποχής του Open Banking, η οποία φέρνει μεγάλες προκλήσεις αλλά και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Η Eurobank έχει χαράξει εγκαίρως μια ολοκληρωμένη στρατηγική που επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά και της επιτρέπει να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα και τις τάσεις που διαμορφώνονται παγκοσμίως. Υλοποιεί με ταχύ ρυθμό το σχεδιασμό της για να ενισχύσει την ψηφιακή καινοτομία, να απλοποιήσει την καθημερινότητα των πελατών της και να τους προσφέρει επιλογές υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Η υπηρεσία “Account Aggregation” είναι εφικτή στο πλαίσιο της PSD2, της νέας Οδηγίας Υπηρεσιών Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Payment Services Directive 2 – PSD2) που ενσωματώθηκε στο ελληνικό Δίκαιο με το Ν. 4537/2018.
Στόχος της PSD2, που τέθηκε σε πλήρη ισχύ το Σεπτέμβριο του 2019, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της αποδοτικότητας μέσα από ένα ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό πληρωμών, κάτι το οποίο υιοθέτησε η Eurobank, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια αναδιαμόρφωσης της Ευρωπαϊκής τραπεζικής αγοράς.