Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Eurobank API Portal

Eurobank API Portal

Δημιουργία καινοτόμων
προϊόντων και υπηρεσιών
Ανταλλαγή δεδομένων
με μεγαλύτερη ασφάλεια
Συμμόρφωση
με την οδηγία PSD2 της ΕΕ
Το Eurobank API Portal παρέχει ενημέρωση, πρόσβαση  και υποστήριξη στα APIs της Eurobank με απλό και ασφαλή τρόπο. Συμμορφώνεται με τη νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών (Payment Services Directive 2 – PSD2), που σκοπεύει να διασφαλίσει φθηνότερες, ασφαλέστερες και πιο καινοτόμες ηλεκτρονικές συναλλαγές για τους καταναλωτές, τόσο για τα Regulatory APIs όσο και για τα Premium APIs σε επίπεδο open finance.

Τι είναι το Eurobank API Portal

Το Eurobank API Portal επιτρέπει είτε σε Third Party Providers (TPPs), είτε σε εταιρείες FinTech, κατασκευαστές εφαρμογών και startups, να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες με τη χρήση APIs.

Η τεχνολογία API (Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών – Application Programming Interface) επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων, όπως πληροφορίες λογαριασμών, καθώς και  τη δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών.

Αρχικά, TPPs προγραμματιστές και άλλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν το Eurobank API Portal για να κάνουν εγγραφή και να εξοικειωθούν με τα διαθέσιμα APIs της Eurobank σε δοκιμαστικό περιβάλλον Sandbox.

Σε ποιους απευθύνεται το Eurobank API Portal

Σε επίπεδο Regulatory APIs, απευθύνεται σε TPPs, όπως:

  • Παρόχους υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμών (Account Information Service Providers – AISPs) – Παρέχουν υπηρεσίες που συγκεντρώνουν όλα τα οικονομικά δεδομένα των καταναλωτών από διαφορετικές τράπεζες σε μία τοποθεσία.

    Οι AISP έχουν πρόσβαση μόνο σε πληροφορίες σχετικά με λογαριασμούς (προσωπικούς και εταιρικούς) και πιστωτικές κάρτες των καταναλωτών.

  • Παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (Payment Initiation Service Providers – PISPs) – Προσφέρουν ψηφιακές υπηρεσίες που επιτρέπουν την άμεση μεταφορά χρημάτων από τον λογαριασμό του πληρωτή στον λογαριασμό του δικαιούχου.

Σε επίπεδο Premium APIs, απευθύνεται σε εταιρείες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα premium προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουμε μετά από σύμβαση με την Eurobank, όπως:

Παρόχους συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (Enterprise Resource Planning – ERP) – Προσφέρουν ψηφιοποίηση και αυτοματισμό σε επιχειρηματικές διαδικασίες για την επιτάχυνση των επιχειρήσεων.

Χρησιμοποιούν τα APIs είτε για διασύνδεση με δικά τους συστήματα είτε για να αναπτύξουν υπηρεσίες open banking.

Open banking

Το open banking ή ανοιχτή τραπεζική παρέχει εξαιρετικές εμπειρίες αυτοματισμού, ασφάλειας και απόδοσης σε εταιρικούς συνεργάτες. Μέσα  από τις λειτουργικότητες αυτές, οι συνεργάτες μας δημιουργούν, διασφαλίζουν και χρησιμοποιούν εφαρμογές που μειώνουν το κόστος, βελτιώνουν τις λειτουργίες και προστατεύουν καλύτερα τους χρήστες.

Συμμόρφωση με την οδηγία PSD2

Η νέα Οδηγία Υπηρεσιών Πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Payment Services Directive 2 – PSD2) ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον Ν.4537/2018.

Έχουμε προσαρμόσει τα συστήματά μας και τους όρους παροχής υπηρεσιών στις νέες διατάξεις του Ν.4537/2018, με σκοπό να προσφέρουμε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.

Στόχος της PSD2 είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την αποδοτικότητα μέσα από έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό πληρωμών. Επιπλέον με βάση την οδηγία ορίζονται τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την PSD2 οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν APIs σε TPPs, επιτρέποντας ασφαλή επικοινωνία online και πιστοποίηση τραπεζικών στοιχείων.

Για να διασφαλίσει την εφαρμογή των διατάξεων της PSD2, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) κατάρτισε Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (Regulatory Technical Standards – RTS). Οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά.

Ανακαλύπτω το Eurobank API Portal

 
 
Δείτε επίσης