Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ισχυρό το ενδιαφέρον για τα προγράμματα Business Banking Αγροτικός Τομέας & Business Banking Μεταποίηση

Σειρά επαφών με τους επαγγελματίες του αγροτικού τομέα είχαν στη Θεσσαλονίκη ανώτερα στελέχη της Eurobank στο πλαίσιο της 28ης Διεθνούς Έκθεσης Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού & Εφοδίων «Agrotica 2020».

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, το κλιμάκιο στελεχών της τράπεζας, στο οποίο συμμετείχαν ο επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Small Business Segment κ. Δημήτρης Οικονόμου και ο επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικής & Ανάλυσης, Small Business Segment, κ. Παναγιώτης Θεοδώρου, συναντήθηκε με πελάτες και εκπροσώπους των νευραλγικών για την οικονομία κλάδων της γεωργίας και της κτηνοτροφίας. 

Στο εκθεσιακό περίπτερο της Eurobank, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν τα προγράμματα της τράπεζας «Business Banking Αγροτικός Τομέας» και «Business Banking Μεταποίηση», τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς με προϊόντα και υπηρεσίες, ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες κάθε αγρότη και κάθε αγροτικής επιχείρησης, όπως:

  • Τη χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων αγροτών
  • Την παροχή ρευστότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας
  • Τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
  • Την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και την επέκτασή τους σε νέες αγορές, μέσω των ισχυρών διεθνών συμμαχιών και πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η τράπεζα, όπως το παγκόσμιο ψηφιακό δίκτυο διασύνδεσης επιχειρήσεων Trade Club Alliance και η διαδικτυακή πύλη διεθνούς εμπορίου, Exportgate.

Το ενδιαφέρον των επισκεπτών επικεντρώθηκε στη χρηματοδότηση «Σχεδίων Βελτίωσης», των  Δράσεων 4.1.1 και 4.1.3 που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, στο πρόγραμμα χρηματοδότησης εξοπλισμού σε συνεργασία με μεγάλες εταιρείες.

Σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγροτικό τομέα, αποτελεί η συνεργασία της Eurobank με την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία AFI, για την παροχή μικροπιστώσεων από την Τράπεζα και σε νέους αγρότες.

Το ενδιαφέρον για την τραπεζική χρηματοδότηση και ιδιαίτερα για ευέλικτα χρηματοοικονομικά εργαλεία, ανέπτυξε πρόσφατα ο κ. Οικονόμου και στα Ιωάννινα στο πλαίσιο της εκδήλωσης για την ανάδειξη του «Αγρότη της Χρονιάς 2020», όπου συζητήθηκαν επίσης και οι προοπτικές ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο στη γεωργία αλλά και στην κτηνοτροφία.

Η Eurobank, αναγνωρίζει τη συμβολή του αγροτικού τομέα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, απαντώντας άμεσα και ουσιαστικά στις ιδιαίτερες συνθήκες και τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου για την αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του ευρύτερου αγροτικού τομέα.