Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Τράπεζα Eurobank ανακοινώνει τις ακόλουθες μειώσεις επιτοκίων, οι οποίες θα ισχύουν από 1 Ιανουαρίου 2018:

ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

Τα επιτόκια καταθέσεων  μειώνονται κατά  0,01 της μονάδος (1 μονάδα βάσης) κατά μέσο όρο.

Αναλυτική ενημέρωση για τα επιτόκια των καταθέσεων είναι διαθέσιμη σε όλα τα καταστήματα, καθώς και στην ιστοσελίδα της Eurobank.