Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εξυπηρέτηση μέσω διαδικτύου

Η Τράπεζα EFG Eurobank στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη και σύγχρονη εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω Διαδικτύου, συνεργάζεται πλέον με τον κ. Γιάννη Κωστόπουλο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας στο χώρο του Διαδικτύου και των εφαρμογών του. Η EFG Eurobank έχει ήδη αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τραπεζικών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου (E-Banking) και έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα αυτό με την συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η Τράπεζα EFG Eurobank στο πλαίσιο της στρατηγικής της να προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη και σύγχρονη εξυπηρέτηση των πελατών της μέσω Διαδικτύου, συνεργάζεται πλέον με τον κ. Γιάννη Κωστόπουλο, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης της Τράπεζας στο χώρο του Διαδικτύου και των εφαρμογών του. Η EFG Eurobank έχει ήδη αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τραπεζικών συναλλαγών μέσω Διαδικτύου (E-Banking) και έχει ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον τομέα αυτό με την συνεχή αναβάθμιση και εξέλιξη των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικών συναλλαγών και ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ο κ. Γ. Κωστόπουλος, είναι 43 ετών και προέρχεται από τον τομέα των καταναλωτικών προϊόντων. Στην τελευταία του θέση ήταν περιφερειακός διευθυντής Κεντρικής και Αν Ευρώπης και Ελλάδας για την Johnson & Johnson. Προηγουμένως εργάστηκε στην Procter & Gamble , στην Chase Manhattan Bank και την εταιρία συμβούλων Booz Allen & Hamilton στο Λονδίνο. Στην Ελλάδα επέστρεψε το 1991 και διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΗ & Α. Μεταξά μέχρι τις αρχές του 1998.