Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Απάντηση σε Επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 23.03.2007

Σε συνέχεια του από 21 Μαρτίου 2007 ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αναφορικά με δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου της 21/3/2007ως προς την συμμετοχή της Τράπεζας στην εξαγορά του 74,43% της πολωνικής εταιρείας διαχείρισης πιστωτικών καρτών PolcardS.A., η Τράπεζα γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων του Ομίλου της, εξετάζει πολλές επενδυτικές ευκαιρίες και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον κάτι κρίνεται ότι θα μπορούσε να έχει σημαντική επίπτωση στην χρηματιστηριακή της τιμή, προβαίνει εμπροθέσμως και προσηκόντως, στις δέουσες γνωστοποιήσεις.