Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

EFG Eurolife Ασφαλιστική - Nέο Eπενδυτικό–Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα Profit Lock Gold

Η ΕFGEurolifeAσφαλιστική δημιούργησε ένα νέο επενδυτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα της σειράς ProfitLock, το ProfitLockGold, το οποίο διατίθεται από όλα τα καταστήματα της Eurobank και Open 24 από τις 13/11/2006 μέχρι 8/12/2006. 

Το ProfitLockGold αποτελεί μία από τις πλέον σύγχρονες επενδυτικές λύσεις για μακροπρόθεσμη τοποθέτηση κεφαλαίου χωρίς ρίσκο.  Συγκεκριμένα το πρόγραμμα συνδυάζει επένδυση και ασφάλιση μαζί.  Ο εξελιγμένος επενδυτικός μηχανισμός του, διασφαλίζει το κεφάλαιο στη λήξη του προγράμματος και συνδέεται με την προοπτική των μετοχικών αγορών μακροπρόθεσμα, παρέχοντας την ευκαιρία για ελκυστικές προοπτικές απόδοσης στη λήξη.

Η απόδοση του προϊόντος συνδέεται με τις αποδόσεις 40 διεθνών μετοχών που έχουν επιλεγεί με βάση την κεφαλαιοποίησή τους (οι 13 μετοχές με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από το δείκτη S&P 500, oι 14 με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση από το δείκτη EUROSTOXX 50 και οι 13 από το δείκτη ΝΙΚΚΕΙ 225).  Για τον καθορισμό της απόδοσης του προγράμματος λειτουργεί ένας μηχανισμός ετήσιων παρατηρήσεων στην απόδοση αυτών των μετοχών, η οποία απόδοση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 0%.  Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το επενδεδυμένο κεφάλαιο στη λήξη και συγχρόνως προσφέρεται η δυνατότητα υψηλών υπεραποδόσεων χωρίς ο επενδυτής να επηρεάζεται από ενδεχόμενη πτωτική πορεία των αγορών.

Το πρόγραμμα προσφέρει επίσης και ασφαλιστική κάλυψη στον επενδυτή, με καταβολή ενός εγγυημένου κεφαλαίου στη λήξη του προγράμματος ή σε περίπτωση απώλειας ζωής κατά τη διάρκειά του.

Η ΕFGEurolifeAσφαλιστική, 100% θυγατρική της EurobankEFG, κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στις ασφαλίσεις Ζωής στην Ελληνική αγορά με ποσοστό 24,77% στην παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής για το πρώτο εξάμηνο του 2006.