Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2006


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2005

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2006

Τηλεφωνική Συνδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Έτους 2005

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2006

Δημοσίευση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2006

Ενημέρωση για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2006

Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Μετόχων

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2006

Αποκοπή Μερίσματος

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2006

Έναρξη & τρόπος καταβολής μερίσματος

Πέμπτη, 13 Απριλίου 2006,

μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας EFGEurobankErgasiasA.E.

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2006

Τρίτη, 9 Μαίου 2006

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2006

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2006

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2006

Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2006 

Αποκοπή Προσωρινού Μερίσματος

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2006

Έναρξη & τρόπος καταβολής Προσωρινού Μερίσματος

Παρασκευή, 8 Δεκεμβρίου 2006,

μέσω των καταστημάτων της Τράπεζας EFGEurobankErgasiasA.E.