Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων

Ολοκληρώθηκε χθες, με επιτυχία, η έκδοση ομολογιακού δανείου από τιτλοποίηση μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων μικρών επιχειρήσεων που πραγματοποίησε η Τράπεζα EFGEurobankErgasias.  Εκδότης των ομολογιών είναι η εταιρεία ANAPTYXI2006-1 PLC με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιστοληπτική διαβάθμιση στις ομολογίες παρείχαν οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Standard & Poorsκαι Moody´s.  Συγκεκριμένα, ποσό €1.750 εκ. έλαβε την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση με AAA /Αaa (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 17 μονάδες βάσης), ποσό €150 εκ. αξιολογήθηκε ως A/Α1/ (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 40 μονάδες βάσης) ποσό €125 εκ. ως BBB/Βaa1 (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 75 μονάδες βάσης) και ποσό €225εκ. ως BB/Βa2 (με κουπόνι τρίμηνο Euribor + 250 μονάδες βάσης αντίστοιχα).  Το προϊόν της νέας τιτλοποίησης θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μέρους του διευρυνόμενου χρηματοδοτικού προγράμματος της Τράπεζας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου δανείων και πιστώσεων προς μικρές επιχειρήσεις από Ελληνική τράπεζα.  Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), στα πλαίσια της εκπλήρωσης μέρους της αποστολής της που είναι να διευκολύνει τη χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων, συμμετείχε ως επενδυτής στο ποσό έκδοσης με την υψηλότερη αξιολόγηση.  Η EurobankEFG ανέλαβε την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τους πόρους που προέκυψαν από την διάθεση των ομολόγων στην ΕΤΕπ, για τη χορήγηση περαιτέρω δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια δανειοδότησης της ΕΤΕπ.

Σύμβουλοι για την τιτλοποίηση ήταν η DeutscheBankAGLondon και η EFGTelesisFinanceS.A., κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης η DeutscheBankAGLondon, η EFGTelesisFinanceS.A. και η MerrillLynchInternational και συνανάδοχος η DZBankAG.

Στα πλαίσια της έκδοσης πραγματοποιήθηκε σειρά συναντήσεων με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, Παρίσι και τις Βρυξέλλες.

Υπενθυμίζεται ότι η EurobankEFG έχει προβεί συνολικά σε τέσσερις ακόμη τιτλοποιήσεις εκ των οποίων τρεις αφορούν το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων συνολικού ύψους €2.500 εκατ. και μία το χαρτοφυλάκιο πιστωτικών καρτών ύψους €750 εκατ., οι οποίες έτυχαν ευρείας αποδοχής από ξένους θεσμικούς επενδυτές.