Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 15/11/2004

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 15 Νοεμβρίου 2004, αποφάσισε

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ανακοινώνει τα ακόλουθα :

Α. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που συνήλθε στις 15 Νοεμβρίου 2004, αποφάσισε τα εξής :

1.     Λόγω της μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό απαρτίας για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση του εν λόγω θέματος θα πραγματοποιηθεί σε Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

2.      Κατόπιν υποβολής αιτήματος μετόχου, κατόχου του απαιτούμενου από το νόμο ποσοστού, για αναβολή αποφάσεως επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης και συνέχιση της συνεδρίασης στις 29 Νοεμβρίου 2004, αποφασίστηκε ότι η συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης θα γίνει από την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση.

Β.  Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, σε συνεδρίασή του της 15ης Νοεμβρίου 2004, αποφάσισε τη σύγκληση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29 Νοεμβρίου 2004, ημέρα Δευτέρα, στις 10 π.μ., στο Ξενοδοχείο «Αμαλία», Σύνταγμα.