Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

European Foundation for Quality Management EFQM

Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για την αποτελεσματικότητα, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υιοθέτηση των πιo σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, απέσπασε η Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πελάτες της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, από τον διεθνούς κύρους Οργανισμό European Foundation for Quality Management (EFQM).
Μια σημαντική ευρωπαϊκή διάκριση για την αποτελεσματικότητα, την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την υιοθέτηση των πιo σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, απέσπασε η Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πελάτες της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias, από τον διεθνούς κύρους Οργανισμό European Foundation for Quality Management (EFQM).
Η Διεύθυνση Σχέσεων με τους Πελάτες της Eurobank, η οποία έχει ως αντικείμενο την ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των πελατών της Τράπεζας, συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Αναγνώρισης Ποιότητας / Αριστείας υιοθετώντας τις αρχές του μοντέλου για τη "Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία - Committed to Excellence".
Κατά τη διάρκεια της συμμετοχής της Διεύθυνσης σε αυτό το Πρόγραμμα, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία συγκεκριμένα προγράμματα, που είχαν μεγάλη επιρροή στους Ποιοτικούς Στόχους της Τράπεζας  και αξιολογήθηκαν πολύ θετικά από τους αρμόδιους αξιολογητές του Οργανισμού EFQM.
Με την ευρωπαϊκή διάκριση "Committed to Excellence" επιβεβαιώνεται και διασφαλίζεται η  διαρκής δέσμευση  της Τράπεζας για παροχή εξυπηρέτησης  άριστης ποιότητας στον πελάτη, με ευαισθησία, σεβασμό  και κοινωνική ευθύνη σύμφωνα με τις υψηλότερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Το European Foundation for Quality Management (EFQM) είναι ένας διεθνής, μη κερδοσκοπικός, Οργανισμός που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Μέλη του είναι χιλιάδες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι να βοηθά τις επιχειρήσεις να γίνονται πιο ανταγωνιστικές, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των πιο σύγχρονων και καινοτόμων πρακτικών διαχείρισης και διοίκησης. To μοντέλο ΕFQM είναι το πιο ολοκληρωμένο και καινοτόμο μοντέλο διοίκησης στην Ευρώπη. Χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία από χιλιάδες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι 15 μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις (Phillips, Nokia, LLOYDS, Siemens, BP, British Telecom, TNT, Deutsche Post κ.α.).