Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Bank Post

Καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου (Chief Executive Officer) της Banc Post στη Ρουμανία αναλαμβάνει ο κ. David Watson μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2004 στο Βουκουρέστι.

Καθήκοντα  Διευθύνοντος Συμβούλου (ChiefExecutiveOfficer) της BancPost στη Ρουμανία αναλαμβάνει ο κ. DavidWatson μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2004 στο Βουκουρέστι.  Ο κ. D. Watson, Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα ανάπτυξης στην Νοτιοανατολική Ευρώπη της Τράπεζας EFGEurobankErgasias - η οποία ελέγχει το 53,25% των μετοχών της BancPost-, έχει πολυετή τραπεζική εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφάσισε επίσης αλλαγές στην οργανωτική δομή της BancPost.

Συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστική Διευθύντρια κα. ElenaPetculescu παραμένει  Πρόεδρος του Δ. Σ. της Τράπεζας αφού έγινε δεκτό το αίτημά της να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του Εκτελεστικού Διευθυντή. Κατά τη 14ετή λειτουργία της Τράπεζας η κ. ElenaPetculescu με τις ικανότητές της κατόρθωσε να δημιουργήσει μια από τις πιο πετυχημένες και δυναμικές Τράπεζες στη Ρουμανία, κάτι που αποδεικνύεται και από το ενδιαφέρον ισχυρών ξένων επενδυτών για την ιδιωτικοποίησή της. Η συνεισφορά της στον οργανισμό υπήρξε εξαιρετικά σημαντική και η Γενική Συνέλευση την ευχαρίστησε θερμά για την προσφορά της αυτή.

Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τον κ. Ανδρέα Μαραγκουδάκη στη θέση του Αναπληρωτή Εκτελεστικού Διευθυντή.

Οι αλλαγές αυτές θα τεθούν σε ισχύ μόλις εγκριθούν από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας.

Με το νέο οργανωτικό σχήμα, η Bank Post θα συνεχίσει ακόμα πιo δυναμικά την αναπτυξιακή της πορεία προς όφελος τόσο των πελατών της όσο και της Ρουμανικής Οικονομίας.