Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αλλαγές στην οργανωτική της δομή της EFG Eurobank Ergasias

Σειρά αλλαγών στην οργανωτική της δομή προωθεί η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η νέα οργανωτική δομή, που σχεδιάστηκε στη βάση των σύγχρονων και αποτελεσματικών προτύπων τραπεζικής λειτουργίας, εντάσσεται στην προσπάθεια της Τράπεζας να εδραιώσει και να ενισχύσει τη θέση της στον χρηματοπιστωτικό τομέα, να ανταποκριθεί επιτυχώς στον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις προκλήσεις της αγοράς και να αναδείξει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Η νέα οργανωτική δομή υποστηρίζεται και αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες που προέκυψαν από την επιτυχημένη εφαρμογή της ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας του συστήματος Altamira σε όλη την Τράπεζα.
Σειρά αλλαγών στην οργανωτική της δομή προωθεί η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias. Η νέα οργανωτική δομή, που σχεδιάστηκε στη βάση των σύγχρονων και αποτελεσματικών προτύπων τραπεζικής λειτουργίας, εντάσσεται στην προσπάθεια της Τράπεζας να εδραιώσει και να ενισχύσει τη θέση της στον χρηματοπιστωτικό τομέα, να ανταποκριθεί επιτυχώς στον εντεινόμενο ανταγωνισμό και τις προκλήσεις της αγοράς και να αναδείξει τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της. Η νέα οργανωτική δομή υποστηρίζεται και αξιοποιεί τις τεράστιες δυνατότητες που προέκυψαν από την επιτυχημένη εφαρμογή της ενιαίας τεχνολογικής πλατφόρμας του συστήματος Altamira σε όλη την Τράπεζα.
Το νέο σχέδιο εκπονήθηκε με τη συνεργασία της Boston Consulting Group, που είναι μια από τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες εταιρίες συμβούλων στον κόσμο. Η νέα οργανωτική δομή συνίσταται, συνοπτικά, στα εξής: 1. Ο χώρος του Retail Banking, που εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Βύρωνα Μπαλλή, ενσωματώνει το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας. Στο χώρο αυτό, θα υπάρχουν δύο τύποι καταστημάτων:
  • Τα καταστήματα τύπου «Universal», θα έχουν σχετικά μεγαλύτερο μέγεθος και μεγαλύτερες εγκριτικές ευχέρειες, και θα εξυπηρετούν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά εκτός από τους ιδιώτες και επαγγελματίες και τους εταιρικούς πελάτες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι περίπου 2,5 εκατ. ευρώ.
  • Τα καταστήματα τύπου «Standard», θα είναι σχετικά μικρότερου μεγέθους και θα προσφέρουν το πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών που διαθέτει η Τράπεζα προς ιδιώτες, επαγγελματίες καθώς και εταιρικούς πελάτες.2. Η Γενική Διεύθυνση Corporate Banking εντάσσεται στον ευρύτερο τομέα του Wholesale Banking που εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Καραμούζη. Στη Γενική Διεύθυνση Corporate Banking δημιουργούνται 35 – 40 Επιχειρηματικά Κέντρα, που συμπεριλαμβάνουν το σημερινό δίκτυο Επιχειρηματικής Πίστης (ΠΥΕΠ) το οποίο ενισχύεται με 15 –20 νέες μονάδες. Τα Επιχειρηματικά Κέντρα θα καλύπτουν κυρίως τους μεσαίους και μεγάλους επιχειρηματικούς πελάτες με ετήσιο τζίρο άνω των περίπου 2,5 εκατ. ευρώ και θα διαθέτουν τις δικές τους υπηρεσίες διαχείρισης δανείων. Θα καλύπτουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά τις ανάγκες του μεσαίου και μεγάλου εταιρικού πελάτη, θα αναπτύσσουν τις σταυροειδείς πωλήσεις και θα εφαρμόζουν σύγχρονες τεχνικές στην ανάπτυξη εργασιών, διαχείρισης κινδύνων και παρακολούθησης των σχέσεων με τον πελάτη. Στη Γενική Διεύθυνση Corporate Banking, εκτός του Δικτύου των Επιχειρηματικών Κέντρων, υπάγονται οι μονάδες Μεγάλων Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων, Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Factoring. Tο σύνολο του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας θα φέρει την ονομασία «Eurobank», ενώ η εταιρική και νομική επωνυμία του Οργανισμού παραμένει «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias».Εξάλλου, στα πλαίσια της νέας οργανωτικής δομής, οι κκ. Κυριάκος Νασίκας και Στέλιος Παπαδερός, Γενικοί Διευθυντές Βορείου και Νοτίου Ελλάδος αντίστοιχα, αναλαμβάνουν, από το νέο έτος, θέση Συμβούλου Διοίκησης. Οι κκ. Νασίκας και Παπαδερός έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Τράπεζας καθώς και στη διαδικασία συγχώνευσης της τέως Τράπεζας Εργασίας με την τέως Eurobank. Παραμένουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της EFG Eurobank Ergasias, θα συμμετέχουν ενεργά σε Επιτροπές και άλλα εποπτικά όργανα και θα αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα που θα τους αναθέτει η διοίκηση της Τράπεζας.
  •