Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέο Eurostructure

Euro-Dollar Range Rover IΙIΈνα νέο επενδυτικό προϊόν τρίμηνης διάρκειας με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias στους επενδυτές, από τις 16 έως 20 Ιουλίου 2001.

Euro-Dollar Range Rover IΙI
Ένα νέο επενδυτικό προϊόν τρίμηνης διάρκειας με 100% εγγύηση του αρχικού κεφαλαίου στη λήξη, προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias στους επενδυτές, από τις 16 έως 20 Ιουλίου 2001. Πρόκειται για το Euro-Dollar Range Rover IΙI, της σειράς Eurostructures, το οποίο επενδύει στην συναλλαγματική ισοτιμία EUR/USD και προσφέρει στη λήξη ετησιοποιημένη απόδοση 10% αν η ισοτιμία EUR/USD κινηθεί εντός ενός συγκεκριμένου εύρους διακύμανσης. Σε περίπτωση που το εύρος αυτό οποιαδήποτε στιγμή διασπαστεί, παρέχεται μια δεύτερη ευκαιρία στον επενδυτή σε ένα ανάλογα προσαρμοσμένο εύρος. Σε περίπτωση που διασπαστεί και το αναπροσαρμοσμένο εύρος, ο επενδυτής λαμβάνει το 100% του αρχικού του κεφαλαίου.
Το νέο αυτό προϊόν διατίθεται με σειρά προτεραιότητας στα 330 καταστήματα Eurobank και Ergasias σε όλη την Ελλάδα, με ελάχιστο ποσό συμμετοχής 10.000 Ευρώ.