Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ISO 9001 στην Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias

Με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 πιστοποιήθηκαν, από το British Standards Institute, βασικές υπηρεσίες της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.

Με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 πιστοποιήθηκαν, από το British Standards Institute, βασικές υπηρεσίες της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias. Το British Standards Institute μετά τη σχετική έρευνα πιστοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι οι βασικές υπηρεσίες της EFG Eurobank Ergasias ακολουθούν με επιτυχία πρότυπα ελέγχου ποιότητας των διαδικασιών τους συμβατά με το Διεθνές Πρότυπο Διαχείρισης ISO 9001. Οι υπηρεσίες που πιστοποιήθηκαν είναι:
Θεματοφυλακής Τράπεζα Θεματοφυλακής στην αγορά Παραγώγων Μετοχολογίου Μεταφοράς Κεφαλαίων swift/ telex Σχεδιασμού και παράδοσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων Προμηθειών Υποστήριξης χρηστών, προμηθειών και διαχείρισης παγίων Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Συστημάτων.
Επισημαίνεται ότι η πιστοποίηση αυτή αφορά στις νέες Διευθύνσεις που προέκυψαν μετά τη λειτουργική και διοικητική συνένωση των αντίστοιχων Διευθύνσεων των Τραπεζών EFG Eurobank και Εργασίας που συγχωνεύτηκαν. Η πιστοποίηση με ISO 9001 επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των διαδικασιών και λειτουργιών του νέου Τραπεζικού Οργανισμού που διασφαλίζουν την υψηλή ποιότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς δραστηριότητας προς όφελος των πελατών του.