Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή Επιτοκίων

Η αύξηση του δείκτη αναφοράς Euribor κατά την τρέχουσα περίοδο, σε συνδυασμό με την τελευταία αύξηση του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 0,25 της μονάδος τον Ιούλιο, καθώς και τις συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που εξακολουθούν να ισχύουν στην ελληνική τραπεζική αγορά, επιβάλλουν την αναπροσαρμογή των κάτωθι επιτοκίων της Τράπεζας ως ακολούθως:

·         Το επιτόκιο του λογαριασμού καταθέσεων Όψεως Ιδιωτών αυξάνεται έως και 0,25 της μονάδος.

                                                                                

·         Τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδος.

·         Τα Βασικά επιτόκια χορηγήσεων Μικρών Επιχειρήσεων και Επαγγελματιών αυξάνονται κατά 0,25 της μονάδας.

Επισημαίνεται τέλος, ότι τα κυμαινόμενα επιτόκια των καταθετικών / δανειακών προϊόντων, που συμβατικά υπολογίζονται με βάση το δείκτη αναφοράς Euribor ή το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ αναπροσαρμόζονται αυτόματα.

Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Τρίτη 16/08/2011.