Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank EFG επενδύει στην NGP PLASTIC Α.Β.Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη στήριξη των εξωστρεφών και “πράσινων” επιχειρήσεων που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα Eurobank EFG, η Διεύθυνση EquitiesPartners της EurobankEFGEquities σχεδίασε και διοργάνωσε σε συνεργασία με την Argo Hellenic Investment Fund Limited μια νέα σημαντική επένδυση στην εταιρεία NGPPlastic Α.Β.Ε.Ε., μία από τις πλέον δυναμικές και «πράσινες» επιχειρήσεις της χώρας με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε από την Τράπεζα EurobankEFG και την Argo Hellenic Investment Fund Limited μια κοινή εταιρεία η FEMION LIMITED η οποία θα αποκτήσει  ποσοστό μέχρι του 21,5% των μετοχών της εταιρείας NGP Plastic. Σύμβουλος της NGPPlastic Α.Β.Ε.Ε. για τη συναλλαγή είναι η EurobankEFGEquities.

Η συμμετοχή  στην NGPPlastic  είναι η τρίτη που οργανώνει η Διεύθυνση EquitiesPartners και πραγματοποιεί η Eurobank EFG τους τελευταίους 12 μήνες.

Η NGP Plastic δραστηριοποιείται στην παραγωγή πολυστρωματικού φιλμ για τη βιομηχανία τροφίμων καθώς και ειδικευμένων συσκευασιών φρούτων και λαχανικών κυρίως από ανακυκλωμένο PET, τα οποία παράγει στο ιδιόκτητο σύγχρονο εργοστάσιό της στην Κόρινθο. Είναι μια  ταχύτατα  αναπτυσσόμενη  εταιρεία,  καθώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων άνω του 30% και παράλληλα είναι μια έντονα εξαγωγική επιχείρηση. Είναι ενδεικτικό ότι τους πρώτους έξι μήνες του 2011,   το 75% των πωλήσεών της  διοχετεύτηκαν  σε Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο κλάδος των ειδικευμένων πλαστικών για τη συσκευασία τροφίμων λόγω των πολλαπλών και σημαντικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει, προβλέπεται ότι θα εμφανίσει σημαντική ανάπτυξη τα επόμενα έτη στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι ήδη οι παραγωγοί και οι καταναλωτές προτιμούν την ευκολότερη μεταφορά, τις δυνατότητες ιχνηλασημότητας και τη μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια των τροφίμων χωρίς όμως την χρήση χημικών συντηρητικών. Επιπλέον, η συνεχής ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών από την NGP Plastic, συνδυασμένη με την εξαιρετική και συνεπή ποιότητα των προϊόντων της, δημιουργεί μια ισχυρή προοπτική για την περαιτέρω σημαντική ανάπτυξη του  μεριδίου της στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Στη δύσκολη σημερινή συγκυρία της ελληνικής οικονομίας, η Eurobank EFG στηρίζει ενεργά τις ελληνικές εταιρείες με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, υψηλή ανταγωνιστικότητα και εξαγωγικό προσανατολισμό. Προσελκύοντας κεφάλαια από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και συνεισφέροντας  τεχνογνωσία, στηρίζει ουσιαστικά τις εταιρείες που συμβάλλουν στην αναγκαία εξωστρεφή ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.