Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιτυχής η πρώτη συνεργασία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας με την με την BE-Business Exchanges

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και με σημαντικό όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο, οι τέσσερις πρώτες πιλοτικές ηλεκτρονικές δημοπρασίες για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Αγοράς της BE-BusinessExchangesSA, θυγατρικής εταιρείας της EurobankEFG.

Η πλατφόρμα Ηελκτρονικής Αγοράς χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις δημοπρασίες της 28ης Ιουλίου 2011 που διενεργήθηκαν από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) με αντικείμενο την προμήθεια Φαρμάκων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις δύο μεγαλύτερες, σε προϋπολογισμό, δημοπρασίες ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης επιτεύχθηκαν μειώσεις τιμών κατά  61,69% και 58,20% αντίστοιχα, σε σχέση με την αρχική τιμή της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, η οποία είχε οριστεί από την ΕΠΥ μετά την υποβολή κλειστών γραπτών προσφορών από τους συμμετέχοντες. Σημειώνεται ότι οι προμηθευτές με τις γραπτές προσφορές τους είχαν ήδη προσφέρει σημαντικές εκπτώσεις σε σχέση με τον προϋπολογισμό της διακήρυξης, αυξάνοντας έτσι το συνολικό όφελος για το Δημόσιο στο 84,3 % και 76,4 % αντίστοιχα.  

  

Η BusinessExchangesSA είναι εταιρία εξειδικευμένη σε θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου και δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ευρύτερων ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών (e-Business) της EurobankEFG. Ιδρύθηκε το 2001 με αποστολή την προώθηση νέων μορφών ηλεκτρονικών συναλλαγών (Β2Β), όπως ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί, ηλεκτρονικές προμήθειες, ηλεκτρονικές διαπραγματεύσεις τιμών κ.ά. και συνεργάζεται, εκτός από την ΕΠΥ και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και με άλλους φορείς του Δημοσίου.-

(Αναλυτικά οι υπηρεσίες e-Business στην ιστοσελίδα www.be24.gr).