Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενημέρωση για φορολογικά θέματα

H Eurobank EFG στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει τον τελευταίο χρόνο για την έμπρακτη και αποτελεσματική στήριξη των πελατών της στην τρέχουσα δυσμενή συγκυρία, εγκαινιάζει μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία συνεχίζοντας και ενισχύοντας τις ενέργειες για τη στήριξη των Ελευθέρων Επαγγελματιών και των Μικρών Επιχειρήσεων όλης της χώρας. Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), διοργανώνει μία σειρά από 20 ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας με θέμα τις σημαντικότερες αλλαγές στη φορολογία των επιχειρήσεων (σύμφωνα με τον Ν.3842/2010).

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η πλήρης ενημέρωση του επαγγελματικού και επιχειρηματικού κόσμου για τις βασικότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στη Φορολογική Νομοθεσία και οι οποίες αφορούν τόσο τις Μικρές Επιχειρήσεις, όσο και τους Ελεύθερους Επαγγελματίες. Οι παρουσιάσεις θα γίνονται από εξειδικευμένους Φοροτεχνικούς / Λογιστές, μέλη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε., οι οποίοι θα αναπτύσσουν με λεπτομέρειες και παραδείγματα όλα τα θέματα που προβλέπονται από το Ν.3842/2010, όπως τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων, τις τροποποιήσεις που αφορούν δαπάνες, τεκμήρια και ΦΠΑ, τις μεταβολές στον τρόπο πληρωμών και εισπράξεων, τα φορολογικά κίνητρα για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, καθώς και όλες τις υπόλοιπες φορολογικές διατάξεις που μεταβάλλουν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο λειτουργίας των Μικρών Επιχειρήσεων.

Η Eurobank EFG, από την αρχή της εκδήλωσης της κρίσης βρίσκεται υπεύθυνα δίπλα στις Μικρές Επιχειρήσεις και στους Ελεύθερους Επαγγελματίες, τόσο με πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, όσο και με εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, καθώς και προγράμματα αναδιάρθρωσης δανειακών υποχρεώσεων που παρέχει στους πελάτες της. Στόχος είναι, με ένα συνδυασμό ενεργειών από την ενημέρωση μέχρι την χρηματοδοτική στήριξη και τα προγράμματα διευκόλυνσης, να συνεχίζει να συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία και ανάπτυξή τους, ειδικά κάτω από τις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες.

Οι εκδηλώσεις θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου σε όλη την Ελλάδα.