Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αναπροσαρμογή επιτοκίων

Η αύξηση του κόστους χρήματος και του δείκτη αναφοράς euribor κατά την τρέχουσα περίοδο καθώς και οι συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας που εξακολουθούν να ισχύουν στην ελληνική τραπεζική αγορά, επιβάλουν την αναπροσαρμογή των κάτωθι επιτοκίων της Τράπεζας ως ακολούθως:
A. Τα επιτόκια καταθέσεων των Τρεχούμενων Λογαριασμών Φυσικών Προσώπων αυξάνονται έως και 0,50 της μονάδος.
B. Τα κυμαινόμενα επιτόκια των πιστωτικών καρτών και των καταναλωτικών δανείων αυξάνονται έως και 0,50 της μονάδος.
Τα νέα επιτόκια θα ισχύσουν από Δευτέρα 1/11/2010.