Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Λειτουργία του Δικτύου ΑΤΜ

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, έχοντας ως στόχο την συνεχή και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια της μετάβασης στο Ευρώ, αποφάσισε την σταδιακή μετάπτωση του δικτύου των ΑΤΜ της.

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias, έχοντας ως στόχο την συνεχή και αδιάλειπτη εξυπηρέτηση του κοινού κατά την διάρκεια της μετάβασης στο Ευρώ, αποφάσισε την σταδιακή μετάπτωση του δικτύου των ΑΤΜ της.
Ειδικότερα, έως τα μεσάνυχτα (12:00 μ.μ.) της 31ης (Δευτέρα) Δεκεμβρίου 2001, τα ΑΤΜ θα λειτουργούν, χωρίς διακοπή, σε δραχμές. Από 00:01 π.μ. της 1ης (Τρίτη) Ιανουαρίου 2002 θα ξεκινήσει η σταδιακή μετάπτωση των ΑΤΜ σε Ευρώ. Επισημαίνεται ότι κάθε ΑΤΜ θα συνεχίσει να λειτουργεί σε δραχμές μέχρι την στιγμή της μετάπτωσής του σε Ευρώ.
Εντός της 1ης (Τρίτη) Ιανουαρίου 2002, από το σύνολο των 546 ATM της Τράπεζας, θα λειτουργεί σε Ευρώ το 70%. Η μετάπτωση σε Ευρώ των υπολοίπων ATM θα ολοκληρωθεί την 2α (Τετάρτη) Ιανουαρίου 2002.