Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Properties & Leasing

Ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή λύση στο πρόβλημα της απόκτησης επαγγελματικής στέγης προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank μέσω των εξειδικευμένων θυγατρικών της EFG Eurobank Properties και EFG Eurobank Leasing.
Ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή λύση στο πρόβλημα της απόκτησης επαγγελματικής στέγης προσφέρει η Τράπεζα EFG Eurobank μέσω των εξειδικευμένων θυγατρικών της EFG Eurobank Properties και EFG Eurobank Leasing. Οι δύο εταιρίες συνεργάζονται συνδυάζοντας τις δυνατότητες του real estate και του leasing προκειμένου να προσφέρουν ένα μοναδικό στην ελληνική αγορά σήμερα ολοκληρωμένο προϊόν επαγγελματικών ακινήτων. Η νέα ολοκληρωμένη λύση, απευθύνεται σε επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ιδιόκτητης επαγγελματικής στέγης και τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκτήσουν την καταλληλότερη γι’ αυτούς λύση, τόσο από πλευράς χαρακτηριστικών του ακινήτου όσο και από πλευράς οικονομικής προσφοράς και διακανονισμού. Συγκεκριμένα, η νέα ολοκληρωμένη λύση, περιλαμβάνει ταυτόχρονα:

  • την εξεύρεση του ακινήτου,
  • την ευνοϊκή χρηματοδότηση που προσφέρει το leasing και,
  • την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση για όλες τις αναγκαίες και παρεπόμενες διαδικασίες
  •