Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

Η Τράπεζα Eurobank EFG, προβαίνει σε μειώσεις επιτοκίων οι οποίες θα ισχύσουν από Δευτέρα, 3/8/09 και έχουν ως ακολούθως :
 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
• Μειώνονται έως και  0,50 της μονάδος τα επιτόκια προγραμμάτων σταθερού επιτοκίου τόσο σε ευρώ, όσο και σε ελβετικό φράγκο.• Το Νέο Στεγαστικό Βασικό Επιτόκιο Χορηγήσεων της Τράπεζας σε ευρώ (ΣΒΕΧ), που συνδέεται με το επιτόκιο αναφοράς Euribor, μειώνεται κατά 0,20 της μονάδος. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
• Η Τράπεζα προχωρεί σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών λογαριασμών κατά 0,20 της μονάδος, κατά μέσο όρο.• Το επιτόκιο του λογαριασμού Μεγάλο Ταμιευτήριο  διαμορφώνεται στο 1,5% ανεξαρτήτως ποσού.
• Το επιτόκιο του Δυναμικού  Όψεως διαμορφώνεται στο 1,5% για ποσά από €3.000 και άνω.