Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέα γενιά οικολογικών δανείων από την Eurobank EFG για τα ελληνικά νοικοκυριά

H Eurobank EFG, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την ανάγκη στήριξης οικολογικών πρωτοβουλιών που ενισχύουν την περιβαλλοντική πολιτική, εγκαινιάζει το πρωτοποριακό πρόγραμμα χρηματοδότησης «Οικολογικό Δάνειο». Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού και αξιοποιώντας τα πρόσφατα μέτρα της πολιτείας που δίνουν κίνητρα στους πολίτες για την αγορά και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε στέγες κατοικιών, η Eurobank σχεδίασε και παρέχει στα ελληνικά νοικοκυριά  το Οικολογικό Δάνειο – Φωτοβολταϊκά.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία, η πρώτη μιας σειράς οικολογικών δανείων που απευθύνεται αποκλειστικά στα ελληνικά νοικοκυριά, τοποθετείται στο πλαίσιο του ισχυρού οικολογικού προσανατολισμού της Τράπεζας και υποστηρίζει το ευρύ κοινό στην προσπάθεια υιοθέτησης και χρήσης εναλλακτικών πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα σε πρώτη φάση στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταικών συστημάτων σε ιδιωτικά ακίνητα. Το συγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης προσφέρεται με προνομιακούς όρους σε κατόχους ακινήτων, με ή χωρίς προσημείωση ακινήτου και με διάρκεια 15-25 έτη. Παράλληλα η Τράπεζα στο πλαίσιο του προγράμματος θα παρέχει πέραν της χρηματοδότησης, ευρύτερη υποστήριξη στους πελάτες της καθ’ όλη τη διαδικασία αγοράς και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας κ. Βύρων Μπαλλής, δήλωσε οτι «η νέα πρωτοβουλία αναδεικνύει την πεποίθησή μας πως η περιβαλλοντική πολιτική αποτελεί βασική προϋπόθεση στην προσπάθεια ανάπτυξης της οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε οτι είναι καταλυτικός ο ρόλος των ελληνικών νοικοκυριών και στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε από την πλευρά μας τις σύγχρονες προϋποθέσεις στη μέση ελληνική οικογένεια για ένα σπίτι οικονομικό, οικολογικό και ενεργειακά αυτόνομο».
 
Σημειώνεται ότι η Eurobank είναι από τις πρώτες τράπεζες στην Ελλάδα που επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον και ισχυρό οικολογικό προσανατολισμό: παραμένει από το 2004 η μοναδική Τράπεζα στην Ελλάδα και μια από τις λίγες στην Ευρώπη, που έχει πιστοποιηθεί κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001 για την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ενώ από τον Μάρτιο του 2009 συμπεριλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Μητρώο του Κανονισμού EMAS (Eco - Management and Audit Scheme), που αποτελεί την ανώτατη δυνατή πιστοποίηση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Έχει χρηματοδοτήσει σειρά περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε συνεργασία με το WWF και άλλους περιβαλλοντικούς φορείς, ενώ έχει προωθήσει και σειρά προϊόντων όπως την κάρτα WWF Εurobank Visa, στους πελάτες της καθώς και δάνεια σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για την αγορά περιβαλλοντικά φιλικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού φυσικού αερίου.