Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Νέος Γενικός Διευθυντής Global Markets

Η Τράπεζα Eurobank EFG στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης του ισχυρού στελεχιακού δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Αγορών Χρήματος και Κεφαλαίου (Global Markets), ανακοινώνει την ένταξη στο δυναμικό της του κ. Γεώργιου Αθανασόπουλου, καταξιωμένου στελέχους με διεθνή εμπειρία.
Ο κ. Γ. Αθανασόπουλος αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή από 1/6/2009 και τοποθετείται επικεφαλής του Τομέα Διαπραγμάτευσης, Πώλησης και Δόμησης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων αγορών σε επίπεδο Ομίλου (Global Trading, Sales and Structuring) και θα αναφέρεται στο Γενικό Διευθυντή, Global Markets και Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κ. Φωκίωνα Καραβία.
Στις αρμοδιότητες του  κ. Γεώργιου Αθανασόπουλου περιλαμβάνονται:
  1. Ο Τομέας Διαπραγμάτευσης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Αγοράς (Global Markets Trading) με ευθύνη τις δραστηριότητες διαχείρισης όλων των κινδύνων αγοράς.
  2. Ο Τομέας Πωλήσεων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Αγοράς (Global Markets Sales) με ευθύνη των πωλήσεων επενδυτικών προϊόντων και προϊόντων διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων σε ιδιώτες, θεσμικούς και εταιρικούς πελάτες.
  3. Η Διεύθυνσης Δόμησης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Αγοράς (Global Markets Structuring), με ευθύνη το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων αγοράς για τους πελάτες
  4. Όλες οι μονάδες Global Markets trading & sales των θυγατρικών Τραπεζών εξωτερικού, ώστε να υπάρχει κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση των κινδύνων αγοράς που αναλαμβάνονται, καθώς και αποτελεσματικός συντονισμός των πωλήσεων χρηματοοικονομικών προϊόντων διαχείρισης κινδύνων στους πελάτες στον Όμιλο.
Ο κ. Γεώργιος Αθανασόπουλος έχει μακρά και επιτυχημένη διεθνή εμπειρία σε θέματα Global Markets τόσο στη διαχείριση κινδύνων αγοράς όσο και στις πωλήσεις χρηματοοικονομικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, για το διάστημα 2004  μέχρι και πρόσφατα διετέλεσε Managing Director στην Barclays Capital στο Λονδίνο, ως επικεφαλής όλων των μονάδων πωλήσεων προϊόντων συναλλάγματος καθώς των μονάδων πωλήσεων προϊόντων αναδυόμενων αγορών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, ο κ. Γ. Αθανασόπουλος ήταν μέλος της Barclays Capital Sales Management Committee.
Κατά την περίοδο 1992 έως 2004, εργάστηκε στη Merrill Lynch ως Head of Complex Options Trading Asia-Pacific στο Τόκυο και στη Σιγκαπούρη, αρχικά, και ως Managing Director, Head of Foreign Exchange Investor Sales Europe, στο Λονδίνο μετέπειτα. Επίσης, διετέλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος της Natwest στο Λονδίνο και στο Hong Kong σε διάφορες θέσεις trading and structuring, μεταξύ των οποίων και ως Global Head of Foreign Exchange Structuring.
Ο κ. Γ. Αθανασόπουλος είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και κατέχει πτυχίο Masters in Shipping, Trade and Finance από το Cass Business School, London.
Η παρουσία του κ. Αθανασόπουλου ενισχύει την ήδη καταξιωμένη ομάδα στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Global Markets. Η συνεχής ανάπτυξη και ηγετική παρουσία της Τράπεζας, στις κεφαλαιαγορές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελούν στρατηγική επιλογή, με σκοπό αφενός την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων προστιθέμενης αξίας και αφετέρου την προσφορά ολοκληρωμένων λύσεων σε όλο το φάσμα των πελατών της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.