Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επικαιροποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο 2009

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θα λάβει χώρα στις 18 Ιουνίου 2009 στις 10.00 π.μ. στο Ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental.