Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πρώτη διεθνής ομολογιακή έκδοση

H Eurobank EFG ολοκλήρωσε σήμερα με ιδιαίτερη επιτυχία και χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου την άντληση €500 εκατ. από τις διεθνείς και εγχώριες αγορές.

Η έκδοση χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιτυχημένη, καθώς για το ομόλογο αυτό εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον από 80 και πλέον εγχώριους και ξένους θεσμικούς επενδυτές, που επιβεβαιώθηκε από την υπερκάλυψη της έκδοσης, η οποία προσέγγισε τις 1,8 φορές.
Η EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα, που μετά την πρόσφατη διεθνή κρίση κατά την οποία η παγκόσμια κεφαλαιαγορά παρέμεινε κλειστή για τις ελληνικές τράπεζες και για την πλειοψηφία των ευρωπαϊκών τραπεζών, αποκτά πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Η κίνηση αυτή αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για την αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, που αποτελεί και την αναγκαία συνθήκη για την εξομάλυνση της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
Η έκδοση είναι σε ευρώ, χωρίς την εγγύηση του Δημοσίου, διετούς διάρκειας συνολικού ύψους €500 εκατ. με τοκομερίδιο ίσο με 4,25% ετησίως.  Οι τίτλοι εκδόθηκαν μέσω της EFG Hellas PLC, θυγατρικής της EFG Eurobank Ergasias S.A., θα φέρουν την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias S.A. και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Οι τίτλοι αυτοί εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΜΤΝ για την άντληση μεσοπρόθεσμων κεφαλαίων που προορίζονται για την ευρύτερη χρηματοδότηση της Τράπεζας. Αποτελεί δε την πρώτη έκδοση ελληνικής τράπεζας στις διεθνείς αγορές μετά την έναρξη της κρίσης τον Αύγουστο 2007.
 
Κύριοι Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι τράπεζες BNP Paribas, EFG Eurobank Ergasias, ING, JP Morgan, and UniCredit Group ( HVB).
Υπενθυμίζεται ότι η πιστοληπτική διαβάθμιση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias είναι Α1 από Moody’s, BBB+ από Standard & Poor’s και Α- από Fitch.