Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εργα ΣΔΙΤ

Η Eurobank EFG σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), χρηματοδοτεί το πρώτο έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Η επιτυχής παρέμβαση της Eurobank στο χώρο των έργων υποδομής, όπως στα έργα των παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, της επιτρέπει να έχει ενεργό ρόλο στα υπό δημοπράτηση έργα ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου των 5 δις. ευρώ.

Το πρώτο έργο ΣΔΙΤ που ανετέθη αφορά σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς.
Ο φορέας που ανέλαβε το έργο είναι συμφερόντων των εταιριών Γαντζούλας ΑΤΕ και Κουρτίδης ΑΕ, γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι τα έργα ΣΔΙΤ μπορούν να απευθύνονται σε όλο το φάσμα εταιριών του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως μεγέθους και απόδειξη ότι η EFG Eurobank Ergasias στηρίζει τόσο τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία όσο και το θεσμό των ΣΔΙΤ γενικότερα, αντιλαμβανόμενη την αναπτυξιακή του προοπτική.
Η Eurobank πέτυχε, και με την προσέλκυση και της ΕΤΕπ ως συγχρηματοδότη του έργου, να προσφέρει ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο χρηματοδότησης, παρά τις σημαντικές δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της χειροτέρευσης των συνθηκών της αγοράς που σημειώθηκε μεταξύ του χρόνου υποβολής της προσφοράς του φορέα τον Ιούλιο του 2008 και της υπογραφής της Σύμβασης Σύμπραξης. (Απρίλιος 2009).