Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Σε συνέχεια της συμμετοχής της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας, στις 16 Μαρτίου 2009 το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών γνωστοποίησε στην Τράπεζα τον διορισμό του κ. Δαμιανού Δαμιανού ως εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου,  ο κ. Δαμιανός Δαμιανός ενσωματώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, διορισθείς ως πρόσθετο μέλος αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 3723/2008.