Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Με πρωτιές ανταμείβεται η εμπιστοσύνη στα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Νέες διακρίσεις από τη Morningstar® έλαβαν τα Α/Κ που διαχειρίζεται η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κατακτώντας για άλλη μία φορά, τις πρώτες βαθμίδες των διακρίσεων που απολαμβάνουν τα Α/Κ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν τη συνολική απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, οι διακρίσεις που έλαβαν (28.11.2008) είναι:

 

 


Eurobank Double Click Ομολογιακό Εξωτερικού

 

 

 


Eurobank Prime Υψηλού Εισοδήματος Fund of Funds Μικτό

 

 

 

Interamerican Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού

 

 


Eurobank Click Ομολογιακό Εξωτερικού

 

 

 

Eurobank Ευκαιριών Νοτιοανατολικής Ευρώπης Μετοχικό Εξωτερικού

 

 

 

Interamerican US Μετοχικό Εξωτερικού

 

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar®, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του καθενός Α/Κ σε σύγκριση με τα άλλα Α/Κ της κατηγορίας του. Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, κάθε Α/Κ επιβραβεύεται και με ανάλογα «αστέρια» (από 5 έως 1 αστέρια). Τα Α/Κ με την καλύτερη απόδοση λαμβάνουν «5 αστέρια», διάκριση η οποία αποδίδεται μόνο στο 10% της κατηγορίας τους. Ακολουθούν τα Α/Κ που λαμβάνουν «4 αστέρια», διάκριση την οποία λαμβάνει το 22,5% της κατηγορίας τους, κ.ο.κ.

 

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και πρόεδρος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών κ. 'Aρης Ξενόφος, «Οι παραπάνω διακρίσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εν μέσω δυσμενών συνθηκών που πλήττουν τους τελευταίους μήνες τις αγορές, ανταμείβουν όσους εμπιστεύονται τα Α/Κ της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. επιβεβαιώνοντας τη συνέπεια και την προσπάθεια της εταιρείας για ποιότητα στο διαχειριστικό αποτέλεσμα. Ποιότητα, η οποία παρέχει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ και ενισχύει τη δράση της εταιρείας στην Κεντρική και Νέα Ευρώπη. Επιπλέον, αναδεικνύουν την ικανότητα των ελληνικών εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων να ανταγωνίζονται ισάξια τους επενδυτικούς οίκους του Εξωτερικού.»

© 2008 Morningstar UK. All Rights Reserved. Morningstar as of 28-November-2008.

Για τις πληροφορίες,  που αφορούν στην Morningstar και  παρατίθενται στο παρόν, ισχύουν τα κατωτέρω:
(1)   αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Morningstar, (2)  απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, ενσωμάτωση σε κείμενο ή αναδηµοσίευσή τους και (3)  δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες.
Οι εν λόγω πληροφορίες σας γνωστοποιούνται από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Morningstar και η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που τυχόν προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών αυτών. Η EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. σας ενημερώνει επιπλέον ότι: (i) κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως επενδυτική συμβουλή και κατά συνέπεια δεν εμπεριέχει σύσταση για αγορά ή πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων και (ii) η απόδοση των επενδύσεων σε Αμοιβαία Κεφάλαια ενδέχεται να μειώνεται ή να αυξάνεται.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ