Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Eurobank μειώνει τα επιτόκια στεγαστικής πίστης

Η Eurobank EFG, σε συνέχεια των μέτρων που έχουν ανακοινωθεί από 10/11/2008 για τη στήριξη των νοικοκυριών και των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων ανακοινώνει τα εξής:
  1. Το Βασικό Στεγαστικό Επιτόκιο της Τράπεζας (ΒΣΤΕ) μειώνεται κατά 0,50% από την Πέμπτη 27/11/2008. Η μείωση αυτή σε συνδυασμό με την αυτόματη μείωση του επιτοκίου των στεγαστικών δανείων που είναι συνδεδεμένα με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.), ή με το επιτόκιο αναφοράς Euribor ή Libor (δανείων σε ελβετικό φράγκο), έχουν ως άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της μηνιαίας δόσης των πελατών που έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο από την Τράπεζά μας με βάση τα παραπάνω επιτόκια.
  2. Επιπλέον, για τα νέα στεγαστικά δάνεια, η Eurobank EFG από την Πέμπτη 27/11/2008 μειώνει κατά 50 μονάδες βάσης (0,50%) τα επιτόκια της για τα προγράμματα σταθερού επιτοκίου για ένα, δύο και τρία έτη σε ευρώ και ελβετικό φράγκο.