Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Eurobank EFG-Νέα Αμοιβαία Κεφάλαια BRIC-BRS

Δύο νέα πρωτοποριακά Αμοιβαία Κεφάλαια μετοχικού προσανατολισμού, το Eurobank EFG (LF) Fund of Funds BRIC και το Eurobank EFG (LF) Equity BRS 30, τα οποία παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα πρόσβασης στις τέσσερις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές διεθνώς καθώς και σε αντίστοιχες αγορές της Νέας Ευρώπης, προσφέρει ο Όμιλος της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.
Ειδικότερα, το Eurobank EFG (LF) Fund of Funds - BRIC παρέχει τη δυνατότητα στους επενδυτές να συμμετέχουν στις διεθνείς εξελίξεις αποκτώντας πρόσβαση στις τέσσερις ταχύτατα αναπτυσσόμενες υπερδυνάμεις του αύριο: Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα.

Μέσα από τη νέα αυτή επενδυτική δυνατότητα, οι επενδυτές επωφελούνται από τη συνεργασία της Eurobank με κορυφαίους Διεθνείς Οίκους Διαχείρισης Περιουσίας (π.χ. Goldman Sachs, JP Morgan, Fidelity, Invesco, ABN Amro, DWS), αφού πρόκειται για ένα καλάθι αυστηρά επιλεγμένων αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται οι εν λόγω οίκοι και τα οποία έχουν λάβει διακρίσεις από το διεθνή οίκο αξιολόγησης Morningstar®. Ο δείκτης αναφοράς (benchmark) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι ο M.S.C.I. EM BRIC Index σε όρους ευρώ.
Το δεύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο το Eurobank EFG (LF) Equity - BRS 30 επενδύει σε μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στη Βουλγαρία, Ρουμανία και Σερβία, τις χώρες  που αποτέλεσαν το πρώτο κύμα παρουσίας του Ομίλου της Eurobank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Eurobank EFG (LF) Equity - BRS 30 είναι ένα αμοιβαίο κεφάλαιο με επενδυτικό σκοπό την καθημερινή παρακολούθηση και διαχείριση των μετοχών των τριάντα μεγαλύτερων (blue chips) σε κεφαλαιοποίηση εταιρειών στις τρεις αγορές και την επιλογή του ιδανικού ποσοστού τοποθέτησης στις επιμέρους μετοχές του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
Η διαχείρισή των δύο αμοιβαίων κεφαλαίων έχει ανατεθεί αντίστοιχα, στην EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. και στην EFG Eurobank Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ., εταιρείες κατά 100% θυγατρικές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias.