Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνέντευξη Τύπου Eurobank EFG & WWF Ελλάς

Η Τράπεζα EurobankEFGκαι η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς στο πλαίσιο της συνεργασίας τους στον τομέα του περιβάλλοντος έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας», με στόχο, μεταξύ άλλων, να αναδειχθεί η ανάγκη για την άμεση προστασία και τη σωστή διαχείριση του οικοσυστήματος της Πάρνηθας.

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε σήμερα (31.05.07) παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί καθώς και η στρατηγική για την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση του προγράμματος.

Ο κ. Νικόλαος Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής Εργασιών Τεχνολογίας και Οργάνωσης της Eurobankστην ομιλία του αναφέρθηκε ευρύτερα στην Περιβαλλοντική Πολιτική καθώς και στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Eurobankμετουσιώνοντας στην πράξη τη δέσμευσή της για μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον που απορρέουν από τη λειτουργία και τις δραστηριότητές της.

Μέχρι σήμερα τα προγράμματα δράσης της τράπεζας περιλαμβάνουν ενέργειες και  πρωτοβουλίες σε πέντε τομείς:

·        Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση προσωπικού

·        Ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων

·        Εξοικονόμηση φυσικών πόρων

·        Ανάπτυξη «πράσινων» προϊόντων και προώθηση χρηματοδότησης ήπιων μορφών ενέργειας

·        Αξιολόγηση περιβαλλοντικών κινδύνων νέων δανειοδοτήσεων

Καταλήγοντας ο κ. Παυλίδης επεσήμανε ότι ενδεικτικό της προσπάθειας που καταβάλλει η Eurobank, σαν αποτέλεσμα των ενεργειών ανακύκλωσης χαρτιού είναι ότι, μόνο το 2006, σώθηκαν 5.967 δέντρα, εξοικονομήθηκαν 11.583 m3 νερού, εξοικονομήθηκαν 1.579.500 Kwhενέργειας και δεν θα εκλυθούν στην ατμόσφαιρα 351 tn CO2.

Παρουσιάζοντας την πορεία υλοποίησης του προγράμματος ο κ. Δημήτρης Καραβέλλας  Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάςεπεσήμανε μεταξύ άλλων: «όραμά μας είναι να συνεισφέρουμε στη δημιουργία μίας πρότυπης προστατευόμενης περιοχής δίπλα στην Αθήνα, που να λειτουργήσει παράλληλα ως εργαλείο ευαισθητοποίησης & συμμετοχής του πολίτη στη διατήρησή της.  Παράλληλα μέσα από το πρόγραμμα αυτό ενισχύεται με ιδιαίτερη προοπτική η ήδη πετυχημένη συνεργασία του WWF Ελλάς με την EurobankEFG».

Οι άξονες του προγράμματος «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας»περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Επιστημονική έρευνα με τη μελέτη  για το κόκκινο ελάφι Cervuselaphus

Έργα υποδομής που αφορούν:

Μελέτη και Ανακατασκευή Πυροφυλακίου Σκίπιζας

Μελέτη Σήμανσης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

Μελέτη και εφαρμογή λύσεων ανάδειξης του  καταφυγίου Μπάφι

σε κτίριο φιλικό προς το περιβάλλον

Περιβαλλοντική εκπαίδευση η οποία περιλαμβάνει:

Πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την Πάρνηθα με slides, επεξηγηματικά κείμενα και φύλλα δραστηριοτήτων διαθέσιμο για δωρεάν δανεισμό στα ενδιαφερόμενα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς όλης της χώρας.

Επισκέψεις σχολικών ομάδων στην Πάρνηθα.

Παρουσιάσεις του προγράμματος σε Σχολεία.

Σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στην Πάρνηθα.

Aπό το 2005 έως σήμερα, 45 σχολεία έχουν δανειστεί το πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 1200 μαθητές έχουν επισκεφθεί την Πάρνηθα, ενώ το πρόγραμμα έχει παρουσιαστεί σε 760 μαθητές.

Συμμετοχή κοινού με προγράμματα οικογενειακά, ενηλίκων και εθελοντικά (– πυροφυλάξεις).

Από το 2005 έως σήμερα, έχουν παρακολουθήσει το πρόγραμμα πάνω από 500 άτομα, 50 εθελοντές συμμετέχουν στην έρευνα για το κόκκινο ελάφι, ενώ 19 εθελοντές έχουν κάνει πυροφυλάξεις στη Σκίπιζα σε συνεργασία με τον ΕΔΑΣΑ.

Επίσης, από το 2005 έως σήμερα σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν:

·        Ο «Οδηγός του καλού επισκέπτη», με χρήσιμες πληροφορίες για την Πάρνηθα και χάρτη του

Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

·        «Φυλλάδιο παρατήρησης» για οικογένειες και σχολικές ομάδες που παρακολουθούν το πρόγραμμα στην Πάρνηθα

·        Το σχολικό έτος 2007 – 2008 το πακέτο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θα εμπλουτιστεί με σειρά 6 εκπαιδευτικών αφισών με θέματα από τη Πάρνηθα και θα προσφέρονται στις τάξεις που έρχονται σε επαφή με το πρόγραμμα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων σημαντική είναι η συμβολή και συνεργασία του Δασαρχείου Πάρνηθας, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, των εκδόσεων ROAD, καθώς και των συλλόγων ΕΟΣ Αθηνών, ΕΟΣ Αχαρνών, ΕΠΟΣ Φυλής, ΦΟΠ, ΕΔΑΣΑ.

Σημειώνεται τέλος, ότι η Eurobank είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα και μία από τις λίγες ευρωπαϊκές  που έχει πιστοποιηθεί κατά το διεθνές Πρότυπο ISO 14001, σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των υπηρεσιών και προϊόντων της στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιμασία για τη μεταφορά των περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών στις θυγατρικές τράπεζες του ομίλου EurobankEFG στη Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Πολωνία και Ουκρανία.

Ο ερευνητικός φορέας Ethical Investment Research Service αξιολογεί την Eurobank ετησίως για την απόδοση της στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για λογαριασμό του χρηματιστηριακού δείκτη FTSE4Good, ενώ η μετοχή της Eurobank περιλαμβάνεται εδώ και έξι χρόνια στους δείκτες FTSE4Good Europe και FTSE4Good World.

 

Ομιλία κ. Ν. Παυλίδη/ Γενικού Διευθυντή Eurobank EFG

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WWF Ελλάς – EUROBANK EFG «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω»

 

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από τη συνέντευξη τύπου.  Διακρίνονται από τα αριστερά προς τα δεξιά οι κ.κ.

Νίκος Παυλίδης, Γενικός Διευθυντής Εργασιών Τεχνολογίας και Οργάνωσης της Eurobank EFG

Δημήτρης Καραβέλλας,  Γενικός Διευθυντής του WWF Ελλάς


Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το πρωτοποριακό πρόγραμμα «Γνωρίζω, Συμμετέχω, Προστατεύω – Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας»