Οικονομικά στοιχεία Β' Τριμήνου 2016 | Eurobank | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δεύτερο τρίμηνο κερδοφορίας για την Eurobank

Δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο κερδοφορίας για την Eurobank.

 • 46 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το Β' τρίμηνο και 106 εκατ. ευρώ το Α' εξάμηνο 2016.

 • 1,3% αύξηση εσόδων από τόκους στα 388 εκατ. ευρώ.

 • 5,1% αύξηση εσόδων από προμήθειες στα 71 εκατ. ευρώ.

 • 2,0% μείωση λειτουργικών δαπανών σε ετήσια βάση.

 • 5,8% αύξηση οργανικών κερδών προ προβλέψεων το Β' τρίμηνο και 16,6% το Α' εξάμηνο 2016.

 • 16 εκατ. ευρώ μείωση σε νέα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες για πρώτη φορά.

 • 2,0% κόστος πιστωτικού κινδύνου το Α' εξάμηνο 2016.

 • 677 εκατ. ευρώ αύξηση σε καταθέσεις στην Ελλάδα και 1,1 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου.

 • 4,6 δισ. ευρώ μείωση σε χρηματοδότηση από τον μηχανισμό ELA από τον Μάρτιο έως σήμερα.

 • Στο 17,0% τα κεφάλαια κοινών μετοχών CET1.

 • 30 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη από διεθνείς δραστηριότητες.