Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Τα νέα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ενισχύουν την επιχείρησή σας. Έτσι, καλύπτετε τις ανάγκες σας για ρευστότητα, την πράσινη μετάβαση της επιχείρησής σας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της.
   

Εξασφαλίστε 40% άτοκη χρηματοδότηση και δυνατότητα επιδότησης επιτοκίου 3% για τα δύο πρώτα χρόνια. Ανακαλύψτε τα ευέλικτα προγράμματα της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund»:

  • «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων»
  • «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια»
  • «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης»

Επιλέγετε την Eurobank και το αίτημά σας προωθείται αυτόματα για αξιολόγηση.

Κάνω αίτηση για δάνειο

Δείτε επίσης