Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δικαιολογητικά για απόκτηση στεγαστικού δανείου κατοίκων εξωτερικού

Δικαιολογητικά για απόκτηση στεγαστικού δανείου κατοίκων εξωτερικού

Στα Αγγλικά

ή στα Ελληνικά

Από εσάς

ή πληρεξούσιο δικηγόρο σας

Καθοδήγηση

σε κάθε βήμα

Εάν είστε κάτοικος εξωτερικού και θέλετε να αποκτήσετε στεγαστικό δάνειο, πρέπει εσείς ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος σας να μας προσκομίσετε δικαιολογητικά στα Αγγλικά ή στα Ελληνικά. Δείτε ποια είναι αυτά και με ποια σειρά χρειάζεται να τα προσκομίσετε.

Εάν δεν είστε πελάτης της Eurobank και δεν μπορείτε να έρθετε σε ένα κατάστημά μας, ο πληρεξούσιος δικηγόρος σας μπορεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά για να ξεκινήσει η συνεργασία μας και παράλληλα την αίτησή σας για στεγαστικό δάνειο.