Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η εταιρεία HELLENIC POST CREDIT Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων συγχωνεύθηκε με την Τράπεζα Eurobank ΑΕ με απορρόφηση της πρώτης από την τελευταία.
Τα προϊόντα καρτών και δανείων της POST CREDIT έχουν αντικατασταθεί από αντίστοιχα προϊόντα της Eurobank.