Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής εξετάζει τις διαφορές μεταξύ καταναλωτών και τραπεζών ή επενδυτικών εταιρειών στην Ελλάδα, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Είναι εξειδικευμένος φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που λειτουργεί ανεξάρτητα, αμερόληπτα, με διαφάνεια και χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Πότε να απευθυνθείτε στον Μεσολαβητή

Για να απευθυνθείτε στον Ελληνικό Χρηματοοικονομικό Μεσολαβητή, πρέπει πρώτα να έχετε προσπαθήσει να επιλύσετε τη διαφορά σας με την τράπεζα.

Δείτε πώς να υποβάλετε το παράπονό σας στην Eurobank.

Στον Μεσολαβητή μπορείτε να απευθυνθείτε εφόσον η απάντηση που λάβατε δεν σας ικανοποιεί.

Έχετε περιθώριο 1 χρόνο από την ημερομηνία που υποβάλατε το παράπονό σας στην Eurobank.

Το αίτημά σας

Για να απευθυνθείτε στον Μεσολαβητή, πρέπει να υποβάλετε το αίτημά σας γραπτά:

  1. Συμπληρώστε και υπογράψτε το έντυπο παραπόνων που υπάρχει στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή.
  2. Επισυνάψτε όλα τα σχετικά έγγραφα στο αίτημά σας.

Είναι πιθανό ο Μεσολαβητής να σας ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη δική σας περίπτωση.

Με επιστολή

Στείλτε το έντυπο παραπόνων και τα σχετικά έγγραφα στη διεύθυνση:

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής
Μασσαλίας 1, 10680 Αθήνα

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής
ΤΘ 9166, 10032 Αθήνα

Με email

Σκανάρετε το έντυπο παραπόνων και τα σχετικά έγγραφα και στείλτε τα ηλεκτρονικά:

Με φαξ

Στείλτε το έντυπο παραπόνων και τα σχετικά έγγραφα με φαξ στο:

  • 2103238821

Βρείτε αναλυτικές πληροφορίες στον διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Χρηματοοικονομικού Μεσολαβητή.

Φιλική διευθέτηση διαφορών

Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής επιδιώκει τη φιλική διευθέτηση των διαφορών ανάμεσα σε καταναλωτές και τράπεζες ή επενδυτικές εταιρείες που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με τον θεσμό και είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα. Εξετάζει διαφορές που αφορούν:

  • Τραπεζικές υπηρεσίες, π.χ. καταθέσεις, δάνεια, κάρτες.
  • Επενδυτικές υπηρεσίες, π.χ. μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα.

Επιπλέον, προσφέρει ενημέρωση και βοήθεια σε καταναλωτές στην Ελλάδα για διαφορές που ανέκυψαν από τραπεζικές και επενδυτικές συναλλαγές τους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

Ανεξάρτητος θεσμός

Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής είναι ανεξάρτητος θεσμός, μέλος του Δικτύου Εξωδικαστικών Διασυνοριακών Καταγγελιών στον Τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (FIN-NET).

Ασχολείται αμερόληπτα, με διαφάνεια και χωρίς χρέωση με τις διαφορές που έχουν οι συναλλασσόμενοι: καταναλωτές, ιδιώτες επενδυτές, ελεύθεροι επαγγελματίες, μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η ιστορία του θεσμού

Ο Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής δημιουργήθηκε το 2005, με την ονομασία Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών. Μετονομάστηκε σε Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (σε συντομογραφία ΕΧΜ-ΕΕΕΔ) στις 9 Νοεμβρίου 2018.

Προήλθε από την ενοποίηση των παλαιότερων θεσμών για την επίλυση διαφορών εξωδικαστικά: του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς.

Είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στην οποία συμμετέχουν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, ο Σύνδεσμος Μελών Χρηματιστηρίων Αθηνών και η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.

Έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.