Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει:

 • Στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • Στην ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
 • Στη βελτίωση των δασοκομικών τεχνολογιών
 • Στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων της τοπικής κοινωνίας

Αποτελείται από 14 υποδράσεις.

1.Υποδράση 19.2.2.2

Αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και τη μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας που:

 • Δραστηριοποιούνται στην μεταποίηση προϊόντων του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης
 • Χρησιμοποιούν τα προϊόντα αυτά ως πρώτη ύλη για την περαιτέρω μεταποίησή τους, ώστε το εξαγόμενο προϊόν να είναι μη γεωργικό.

Στην αίτησή τους οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλλουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τις κατηγορίες: NACE 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.71, 10.72, 10.73, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.05, 11.07, 12.00, 13.10, 13.20, 20.42 και 20.53.

2.Υποδράση 19.2.2.3

Αφορά τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου με σκοπό:

 • Την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών
 • Την ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής και του τουριστικού προϊόντος

Ειδικότερα, θα ενισχυθεί ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων που αφορούν:

 • Εναλλακτικές και άλλες τουριστικές δραστηριότητες
 • Μονάδες διανυκτέρευσης
 • Χώρους εστίασης και αναψυχής

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

3.Υποδράση 19.2.2.4

Αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς:

 • Της βιοτεχνίας
 • Της χειροτεχνίας
 • Της παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση
 • Του εμπορίου

Θα ενισχυθεί η δημιουργία, η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής, θα ενισχυθούν:

 • Καινοτόμες πράξεις και επιχειρήσεις στους τομείς που αναφέρθηκαν νωρίτερα.
 • Επενδυτικές προτάσεις που θα αφορούν την υλοποίηση κτιριακών παρεμβάσεων για την προσβασιμότητα ατόμων με αναπηρία.
 • Επενδύσεις με δικαιούχο ΑμεΑ.
 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις για τον εκσυγχρονισμό τους χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

4.Υποδράση 19.2.2.5

Αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση ειδικών κατηγοριών πληθυσμού:

 • Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
 • Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες
 • Ηλικιωμένοι
 • Άτομα με προβλήματα ψυχικής διαταραχής, πρώην χρήστες ουσιών, θύματα βίας και κακοποίησης, κ.λπ.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν θα είναι χώροι αθλητισμού – ευεξίας και δομές εξυπηρέτησης AμεA, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, κ.λπ.

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

5.Υποδράση 19.2.2.6

Αφορά την ενίσχυση:

 • Επενδύσεων στον τομέα της οικοτεχνίας
 • Πολυλειτουργικών αγροκτημάτων σε εφαρμογή του Ν.4235/14

Αποτελούν καινοτόμες επιχειρήσεις για την περιοχή παρέμβασης, επειδή δεν υπάρχουν ανάλογες επενδύσεις στην περιοχή.

Έτσι, εξυπηρετούν και τους ειδικούς στόχους της τοπικής στρατηγικής.

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

6.Υποδράση 19.2.3.1

Αφορά την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Οι επιλέξιμοι τομείς αφορούν:

 • Κρέας, πουλερικά, κουνέλια, γάλα, αυγά
 • Διάφορα ζώα (σηροτροφία, μελισσοκομία, σαλιγκαροτροφία)
 • Ζωοτροφές και δημητριακά, όπως παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών
 • Ελαιούχα προϊόντα – εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων
 • Οίνο
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη, φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά
 • Σπόρους και πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Ξηρούς καρπούς
 • Ξύδι

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

7.Υποδράση 19.2.3.3

Αφορά την ίδρυση και επέκταση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο και ειδικότερα στους τομείς:

 • Της διανυκτέρευσης
 • Της εστίασης
 • Των εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Προτεραιότητα έχουν:

 1. Τα επισκέψιμα αγροκτήματα εκτός του Ν.4235/14 και ΚΥΑ 543/2017
 2. Οι υποδομές διανυκτέρευσης – ξενοδοχεία, ανεξάρτητες κατοικίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.ά.
 3. Γραφεία οργάνωσης, πληροφόρησης και προώθησης αγροτικού τουρισμού
 4. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου
 5. Εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού
 6. Χώροι γευσιγνωσίας
 7. Χώροι εστίασης και αναψυχής – εστιατόρια, ταχυφαγεία, παραδοσιακά καφενεία, κ.ά.

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

8.Υποδράση 19.2.3.4

Αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς του εμπορίου και της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση.

Θα ενισχυθούν:

 • Μονάδες που παράγουν και επεξεργάζονται προϊόντα, όπως γούνα, δέρμα, μάρμαρο, προϊόντα διατροφής, ξύλο, γυαλί, χαρτί, ύφασμα, χημικά παρασκευάσματα.
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών λαϊκής τέχνης – χάλκινα, ξυλόγλυπτα, εργόχειρα, υφαντά, δέρμα, κεραμικά, επεξεργασία ημιπολύτιμων λίθων κ.λπ.
 • Η δημιουργία παραδοσιακών παντοπωλείων
 • Το λιανικό εμπόριο οινοπνευματωδών και λοιπών ποτών, αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης
 • Επιχειρήσεις catering, κ.ά.

Η υποδράση περιλαμβάνει αρχική επένδυση.

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

9.Υποδράση 19.2.3.5

Αφορά την ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, παιδικών σταθμών, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, χώρων αθλητισμού, χώρων ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, πάρκων αναψυχής, ωδείων, αιθουσών θεαμάτων, δραστηριοτήτων σχετικών με τη φυσική ευεξία, γυμναστηρίων, spa κ.ά.

Περιλαμβάνει δαπάνες για αρχική επένδυση για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού.

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

10.Υποδράση 19.2.6.2

Αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο:

 • Την επεξεργασία, διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία δασικών προϊόντων
 • Την εισαγωγή δασοκομικών τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία.

Θα ενισχυθούν επενδύσεις σε:

 • Μηχανήματα και εξοπλισμό υλοτομίας, αποκλάδωσης, αποφλοίωσης, σχίσης, ξήρανσης, εμποτισμού
 • Εξοπλισμό για την αξιοποίηση των υπολειμμάτων της ξυλείας

Στο παράρτημα 22 παρουσιάζονται οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ενισχύονται στο πλαίσιο της υποδράσης.

11.Υποδράση 19.2.7.1

Η υποδράση υποστηρίζει έργα πειραματικής εφαρμογής ή και εφαρμοσμένης έρευνας. Απώτερος σκοπός είναι:

 • Η δοκιμή υφιστάμενης καινοτομίας
 • Ο έλεγχος της εφαρμογής της καινοτομίας στα δεδομένα της Ελλάδας.

Τα έργα θα πρέπει να στοχεύουν στη διάδοση της γνώσης σε όλα τα επίπεδα και να προσφέρουν πρόσθετη αξία στα παραγόμενα προϊόντα, με βάση:

 • Τον ανταγωνισμό
 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την αειφόρο διαχείριση των πόρων

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διαφόρους φορείς, όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ελέγχου και παραγωγούς.

12.Υποδράση 19.2.7.2

Η υποδράση αφορά την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

 • Την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων.
 • Την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών, πρακτικών παραγωγής και πρακτικών που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα τροφίμων.

Η συνεργασία θα περιλαμβάνει διάφορους φορείς, όπως επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργαστήρια ελέγχου και παραγωγούς.

13.Υποδράση 19.2.7.3

Η υποδράση αφορά:

 • Συνέργειες, συνεργασίες και δικτυώσεις μεταξύ μικρών επιχειρήσεων για διοργάνωση κοινών μεθόδων εργασίας και κοινή χρήση εγκαταστάσεων και πόρων.
 • Ανάπτυξη ή/και εμπορία τουριστικών υπηρεσιών που συνδέονται με τον αγροτουρισμό.

Θα ενισχυθούν συνεργασίες διαφόρων φορέων του τουριστικού κυκλώματος:

 • Ταξιδιωτικά γραφεία
 • Εστιατόρια και επιχειρήσεις αναψυχής
 • Ξενοδοχεία
 • Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Επιχειρήσεις του τομέα των υπηρεσιών, του εμπορίου και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό και μη γεωργικό προϊόν
 • Επιχειρήσεις του τομέα της αγροδιατροφής

Επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι αντίστοιχοι των τομέων που αναφέρθηκαν, όπως αποτυπώνονται στο παράρτημα 22.

14.Υποδράση 19.2.7.7

Η υποδράση αφορά τη στήριξη:

 • Της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων στην αλυσίδα εφοδιασμού, όπως παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές και έμποροι λιανικής.
 • Των δραστηριοτήτων προώθησης με σκοπό:
 • Τη δημιουργία και ανάπτυξη βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού
 • Τη δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Markets), σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Η δημιουργία τοπικών αγορών θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα ορίζει η εθνική νομοθεσία για τις Αγορές παραγωγών - Farmers’ Markets, ώστε να συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων.

Σκοπός θα είναι η διάθεση των αγροτικών προϊόντων που παράγουν απευθείας στο καταναλωτικό κοινό.

Τα προϊόντα προέρχονται αποκλειστικά από δικές τους πρώτες ύλες και μπορεί να είναι νωπά ή/και μεταποιημένα.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Φορέας υλοποίησης της δράσης είναι η επιτελική δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 199.700.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2023-2025.

Δικαιούχοι της δράσης

Γενικότερα, οι δικαιούχοι μπορεί να είναι:

 • Yφιστάμενες επιχειρήσεις.
 • Υπό ίδρυση επιχειρήσεις.
 • Για τις ατομικές επιχειρήσεις, υποβάλλετε μόνο αίτηση στήριξης.
 • Για τα νομικά πρόσωπα, πρέπει να καταθέσετε καταστατικό ή σχέδιο καταστατικού, την απόκτηση ΑΦΜ και την αίτηση στήριξης.
 • Το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την ΟΤΔ ή μέλος που την απαρτίζει.

Σε επίπεδο φορέων, συμπεριλαμβάνονται τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν τους φορείς που αναφέρθηκαν προηγουμένως.

 • Εργαζόμενοι σε ΝΠΙΔ, εφόσον δεν κωλύονται από διατάξεις του καταστατικού του ΝΠΙΔ.
 • Εργαζόμενοι σε ΝΠΔΔ και στον δημόσιο τομέα που διαθέτουν άδεια για επιχειρηματική δραστηριότητα από υπηρεσιακό συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες των περιφερειακών ενοτήτων Γρεβενών και Κοζάνης.

Εξαιρούνται τα αγροκτήματα Κοζάνης και Πτολεμαΐδας.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, και εξοπλισμό εργαστηρίων στον βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων υπό προϋποθέσεις.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας, που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα.
 • Εξοπλισμό επιχείρησης.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, και αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης. Το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης για τη στήριξη του δικαιούχου δεν μπορεί να υπερβεί:

 • Τις 600.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν υποδομές ή/και εξοπλισμό.
 • Τις 100.000 ευρώ για πράξεις που αφορούν άυλες ενέργειες.

Κάθε δικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει πράξη με προϋπολογισμό στα όρια αυτά.

Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας πράξης στο πρόγραμμα είναι να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι από την Πρόσκληση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασής σας στην υπηρεσία.

Κάνετε την αίτησή σας από 05.05.2023 στις 13.00 έως και 28.07.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε με ταχυδρομείο / κούριερ την αίτησή σας μέσα σε φάκελο στην ΟΤΔ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 5 ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.