Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση «Επιχειρηματική χρηματοδότηση – ΤΕΠΙΧ ΙΙ» αφορά στην παροχή δανείων (κεφάλαια κίνησης ειδικού σκοπού ή/και επενδυτικού σκοπού) σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν επιχειρηματικά σχέδια που δεν έχουν υλοποιηθεί.

Οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (ΕΧΟ) θα συνεπενδύσουν στη δράση συνολικά 549,45 εκ. ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 989.253.800€.

Δικαιούχοι της δράσης

 • Για τα Υποπρογράμματα 1 και 2: Υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Για το Υποπρόγραμμα 3: Νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που υφίστανται τις δυσμενείς επιπτώσεις από την εξάπλωση της Covid – 19, με βάση συγκεκριμένους ΚΑΔ.

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Επιχειρηματικά δάνεια για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων (επενδυτικού σκοπού)
  • Ύψος δανείου: 25.000€ έως 1.500.000€.
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων που δεν έχουν υλοποιηθεί τη στιγμή έγκρισης του δανείου.
  • Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να υλοποιούνται είτε στο πλαίσιο προγράμματος κρατικής ενίσχυσης είτε ανεξάρτητα, με εγκριτική απόφαση τραπεζικού φορέα.
  • Διάρκεια αποπληρωμής: 5 έως 10 χρόνια με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 36 μήνες.
  • Εκταμίευση δανείου: εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 2. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφαλαίου κίνησης για την ανάπτυξη / επέκταση της επιχείρησης)
  • Ύψος δανείου: 10.000€ έως 500.000€ (ανάλογα με τον κύκλο εργασιών), με στόχο την κάλυψη αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα.
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες που σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό κύκλωμά της. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη. Δεν υπάρχει υποχρέωση ταύτισης τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου κεφαλαίου κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών. 
  • Διάρκεια αποπληρωμής: 24 έως 60 μήνες, με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.
  • Εκταμίευση δανείου: εφάπαξ ή τμηματικά, μέσα σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
  Κάθε επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί και στα δύο είδη ευνοϊκών δανείων, υπό προϋποθέσεις.
 3. Παροχή κεφαλαίων κίνησης άτοκα, με επιδότηση επιτοκίου 100% για 2 χρόνια (λόγω της πανδημίας Covid-19)
  • Ύψος δανείου: Έως 50% του κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή έως 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους.
   Για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, έως 50% των παραγγελιών του τρέχοντος έτους ή 80% των αγορών με πίστωση. Το δάνειο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% των ιδίων κεφαλαίων.
  • Επιλέξιμες δαπάνες: Δαπάνες που θα σχετίζονται με τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το συναλλακτικό κύκλωμά της. Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος ως δαπάνη.
  • Δεν υπάρχει υποχρέωση τεκμηρίωσης της χρήσης του δανείου κεφαλαίου κίνησης με σχετικά παραστατικά δαπανών.
  • Διάρκεια αποπληρωμής: 24 έως 60 μήνες με δυνατότητα για περίοδο χάριτος από 6 έως 12 μήνες.
  • Εκταμίευση δανείου: εφάπαξ ή τμηματικά στον λογαριασμό της επιχείρησης.

  Η επιχείρηση οφείλει να διατηρήσει τον ίδιο τουλάχιστον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσε στις 19.03.2020 σε όλη τη διάρκεια που λαμβάνει επιδότηση επιτοκίου (2 έτη).

  Το επιτόκιο που χρεώνεται στη συμμετοχή της Τράπεζας στο κεφάλαιο του δανείου δεν υπερβαίνει το 8%, για το χρονικό διάστημα που επιδοτείται (2 πρώτα χρόνια). Για το διάστημα αυτό το επιτόκιο του δανείου θα είναι σταθερό.

 4. Υποπρόγραμμα 4: Παροχή κεφαλαίων κίνησης άτοκα για 2 χρόνια

Tο Υποπρόγραμμα 4 της δράσης «Επιχειρηματική χρηματοδότηση –  ΤΕΠΙΧ ΙΙ» αφορά δάνεια που επενδύονται κατά 5% από την ΕΑΤ και κατά 95% από τις τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου για 2 χρόνια.

Στον πλαίσιο του υποπρογράμματος 4, προστίθενται επιπλέον πόροι 180 εκ. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια που επενδύονται για τα 4 υποπρογράμματα είναι περίπου 2,3 δισ. ευρώ (EAT: 1,003 δισ. ευρώ,  τράπεζες: 1,297 δισ. ευρώ).

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για το υποπρόγραμμα 4 είναι αποκλειστικά όσες είχαν υποβάλει αίτηση για δάνειο στο πλαίσιο του υποπρογράμματος 3, αλλά δεν εγκρίθηκε λόγω μη διαθεσιμότητας πόρων.

Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει τουλάχιστον ένα δάνειο στο πλαίσιο του υποπρογράμματος 3 ή έχουν λάβει δάνειο με εγγύηση από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26.03.2019 και διαρκεί μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός.

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με τον αριθμό, ελάτε σε ένα κατάστημα Eurobank για να κάνετε αίτηση χρηματοδότησης. 

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.