Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός της δράσης

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων που διαθέτουν εξωτερικό χώρο εστίασης και πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της Covid-19:

 • Επιχειρήσεις εστίασης
 • Ξενοδοχεία
 • Τουριστικά καταλύματα

Mε την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου στόχος είναι να αποφεύγεται ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους.

Ο καλύτερος αερισμός στους χώρους αυτούς θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 60.000.000€ (Δημόσια Δαπάνη).

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για έναν χώρο εστίασης είναι 5.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ:

 • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (ΚΑΔ 56.10 – περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10).
 • Υπηρεσίες καντίνας (ΚΑΔ 56.29.20 – περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20).
 • Δραστηριότητες παροχής ποτών (ΚΑΔ 56.30 – περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30)
 • Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα (ΚΑΔ 55.10).
 • Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής (ΚΑΔ 55.20) – εξαιρούνται οι υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης (ΚΑΔ 55.20.12) και οι άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα (ΚΑΔ 55.20.19).

Επιλέξιμες δαπάνες

 1. Επιχορηγείται η προμήθεια 1 θερμαντικού σώματος ανά 10 τετραγωνικά μέτρα (τμ) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου – για χώρους παραχωρημένους με κάθε τρόπο από φορείς (Δήμοι, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κ.ά.) και παραχωρημένους με βάση την αίτηση που έχει υποβάλει ο δυνητικός λήπτης της ενίσχυσης σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4688/2020 και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα (χωρίς ΦΠΑ).
  Εάν ο αριθμός των τμ δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.
 2. Καλύπτεται η προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και μετά, πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ότι η επιχείρηση διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ την ημερομηνία της προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του για χρηματοδότηση.

Διάρκεια πρόσκλησης

Η πρόσκληση είναι ανοιχτή από τις 04.01.2021 και ώρα 15:00 έως τις 31.12.2021 και ώρα 17:00.

Η διαδικασία αξιολόγησης και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

Αναλυτικά μπορείτε να ενημερώνεστε μέσω των www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr.