Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η δράση έχει ως στόχο την εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής.

Αποτελείται από 3 υποδράσεις.

1. Υποδράση 19.2.2.2

Αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς:

  • Βιοτεχνίας
  • Χειροτεχνίας
  • Παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση
  • Εμπορίου

Σκοπός της ενίσχυσης είναι η εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

2. Υποδράση 19.2.3.1

Σκοπός της υποδράσης είναι η εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής μέσα από οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας ή/και ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

3. Υποδράση 19.2.3.3

Σκοπός της υποδράσης είναι η εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής μέσα από οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.

Η δημόσια δαπάνη, που προέρχεται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ανέρχεται σε 900.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Αγρότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνιστούν πολύ μικρές, που συνιστούν πολύ μικρές, μικρές και κατά περίπτωση μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στον δήμο Λαγκαδά, τον δήμο Βόλβης και σε τμήματα των δήμων Ωραιοκάστρου, Θέρμης, Θερμαϊκού, Πυλαίας-Χορτιάτη και Δέλτα στον νομό Θεσσαλονίκης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

  • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • Προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
  • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας
  • Προβολή
  • Διενέργεια μελετών και ανάπτυξης λογισμικού

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή. 

Κάνετε την αίτησή σας από 30.08.2023 έως και 30.10.2023 στις 15.00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε την αίτησή σας μαζί με τον φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στην αναλυτική Πρόκληση, στην ΟΤΔ με ταχυδρομείο/κούριερ.

Πρέπει να κάνετε την αίτησή σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.

Δείτε αναλυτικά τη 2η Πρόσκληση για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης.