Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Χαρακτηριστικά της δράσης

Οι υποδράσεις που χρηματοδοτούνται είναι:

α. 19.2.2.3

Ενισχύονται πράξεις που αφορούν:

 • Ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων μόνο σε ορεινές περιοχές.
 • Εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος.
 • Ίδρυση άλλων μορφών τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή παρέμβασης.

β. 19.2.2.4

Ενισχύονται πράξεις που αφορούν τον εκσυγχρονισμό σε:

 • Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και εμπορίου.
 • Μονάδες παραγωγής προϊόντων διατροφής – ζυμαρικά, προϊόντα αρτοποιίας, νωπά είδη ζαχαροπλαστικής, γλυκά, μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού, κ.λπ.
 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπου συνδυάζεται η παρασκευή, η λιανική πώληση και η κατανάλωση από πελάτες στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο των καταστημάτων – γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία.
 • Παντοπωλεία (τομέας εμπορίου).
 • Επιχειρήσεις του δευτερογενή τομέα, όπως βιοτεχνικές μονάδες στους κλάδους ξύλου και επίπλων, μετάλλων, κοσμήματος, ειδών ένδυσης, ειδών παραδοσιακής τέχνης και χειροτεχνίας.

γ. 19.2.3.1

Ενισχύονται πράξεις που αφορούν:

 • Δημιουργία, αναγκαίες βελτιώσεις ή επεκτάσεις χώρων παροχής υπηρεσιών του τομέα της κοινωνικής εξυπηρέτησης, όπως παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα.

Αφορά περιοχές εκτός σχεδίου στα αστικά κέντρα της Λιβαδειάς και της Θήβας, τον Ορχομενό και την Αλίαρτο, όπου υπάρχει συγκέντρωση πληθυσμού και επομένως μεγαλύτερη ανάγκη για ύπαρξη τέτοιων υπηρεσιών.

δ. 19.2.3.3

Ενισχύονται πράξεις που αφορούν:

 • Ίδρυση τουριστικών καταλυμάτων μόνο σε ορεινές περιοχές
 • Εκσυγχρονισμό των τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος
 • Ίδρυση άλλων μορφών τουριστικών επιχειρήσεων σε όλη την περιοχή παρέμβασης

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της δράσης

Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, όπως ορίζονται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» (παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα). Συγκεκριμένα:

 • Στην αριθ. πρωτ. 2635/13-09-2017 ΚΥΑ (Β’ 3313) περί πλαισίου λειτουργίας
 • Στην αριθ. πρωτ. 1337/4-5-2022 Υπουργική Απόφαση (Β’ 2310) «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04-08-2021 (Β’ 3702) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4»
 • Στο τοπικό πρόγραμμα της ΟΤΔ ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.

Περιοχή εφαρμογής

Η δράση εφαρμόζεται στην περιφερειακή ενότητα Βοιωτίας.

Εξαιρούνται:

 • Οι περιοχές εντός σχεδίου στα αστικά κέντρα της Λιβαδειάς και της Θήβας
 • Περιοχές σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται σε κάθε προκηρυσσόμενη υποδράση.

Επιλέξιμες δαπάνες

Ενδεικτικά αφορούν:

 • Αγορά, κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού και εξοπλισμού εργαστηρίων που εξυπηρετεί τη λειτουργία της επένδυσης.
 • Αγορά καινούργιων οχημάτων:
 • Για μεταφορά προϊόντων ειδικού τύπου που θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
 • Για εσωτερική μεταφορά που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 • Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας που είναι αναγνωρισμένα από διεθνή ή εθνικά πρότυπα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες συμβούλου και πιστοποίησης.
 • Αγορά λοιπού εξοπλισμού της επιχείρησης, όπως φαξ, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, δίκτυα ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, λογισμικά, περιφερειακά μηχανήματα και φωτοτυπικά.
 • Συστήματα ασφαλείας και πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 • Γενικές δαπάνες που συνδέονται με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών, συμβούλων και αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα.

Περιλαμβάνονται δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποβολή και την τεχνική υποστήριξη της αίτησης στήριξης.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες στην Πρόσκληση της δράσης.

Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλετε την αίτησή σας πρώτα online και ύστερα σε έντυπη μορφή.

Για να υποβάλετε την αίτηση online, συνδεθείτε στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Κάνετε την αίτησή σας από 23.06.2023 έως και 23.08.2023 στις 15:00.

Για να υποβάλετε την αίτηση σε έντυπη μορφή, προσκομίζετε ή στέλνετε φάκελο με ταχυδρομείο / κούριερ στην Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) με το αποδεικτικό για την κατάθεση της online αίτησής σας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρέπει να κάνετε την έντυπη αίτησή σας μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που την υποβάλατε ηλεκτρονικά.