Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Μειωμένες εξασφαλίσεις
για τη χρηματοδότησή σας
Επιχορήγηση έως 20%
με επίτευξη κριτηρίων καινοτομίας & ESG
Εγγύηση 80%
του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας
Ενισχύουμε τη ρευστότητα των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB). Χορηγούμε νέα δάνεια για επενδυτικά σχέδια ή/και κεφάλαιο κίνησης με την εγγύηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας HDB, με ποσοστό εγγύησης 80%, μειωμένες εξασφαλίσεις και προνομιακή τιμολόγηση. Εάν οι επενδύσεις σας ακολουθούν συγκεκριμένα κριτήρια καινοτομίας και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση), παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης έως και 20% του συνολικού εκταμιευμένου δανείου.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και την HDB.

Κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων και δηλώστε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας. Με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης που λαμβάνετε, επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Αποκτήστε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Για να λάβετε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας, συγκεντρώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάντε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών ΕνισχύσεωνΔηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό, κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ